Bind 2 (Historikk)

Selbu – Tydal brannkasse

Året og årsveksten

FRAMGANG OG KRISETID 1900-1940

Næringsliv og sysselsetting

Jordbruket mekaniseres 

Skogbruket og ny sagbruksindustri

En ny attåtnæring – selbustrikkinga

Handelen – samvirkelag og private

Kraftverk og reguleringer

Kommunalpolitikken

Nye partier og ny politikk

Den kommunale økonomi

Kommunaladministrasjonen

Samferdsel. Bilens tidsalder

Veibygging og biltrafikk

Selburuta

«Kong Sverre»

Post og telefon

Undervisning og organisasjoner

Skolen bygges ut

Lagsarbeid og fritidsliv

Krigstid — krisetid

Selbu under første verdenskrig

Mellomkrigstida

KRIG OG OKKUPASJON 1940-1945 

ETTERKRIGSTIDA – ET OVERSYN 1945-1975

Kilder

Bibliografi vedrørende Selbu og selbyggene