Selbu

Et av de sterkest omvandlede partier i trondhjemsfeltet er strøket fra Melshogna til Skarven.

Her finnes kvernstenen som er det mest metamorfe stadi­um leirskiferen kan nå. Grunnmassen i kvernstenen oestår av magnesiaglimmer-skifer isprengt jevnt fordel­te granater eller staurolitter, lokalt kalt henholdsvis «bryntyt» og «ståltyt». Det kan også finnes andre min­eraler i stenen, helst kvarts eller disthén (aluminiums-holdig mineral). Stenen ble da kalt «oberg» av selbyg­gene fordi den ikke var brukbar til kverner.

image7

Geologisk Kart

Kvernberget går i en tem­melig smalt belte fra Skar­ven omtrent rett sørover til Kubørga der det for­svinner for å dukke opp igjen ved Ustensjøen.