Selbu

Der­fra   fortsetter   beltet  ovej Bukkhammeren. Opprinnelig var det sikkert en sammenhengende stripe, men under den voldsomme foldinga ble den kappet opp i småbiter slik at det nå finnes i kupper bortover fjellet.

image015

Mellom Overbygda og Flora er elvedalen trang og bjørgene stupbratte.

Kvernstensdraget følger omtrent grenselinja mellom gulaskiferen og grønnstensfeltet i øst. Parallelt med det, bare noen hundre meter lenger vest går det også et like smalt belte med kalksten. En kan følge det over Bukkhammeren ned mot Flora der det forsvinner for å komme i dagen igjen i Limstendalen som går ut av Rotla ved Heståsen. (Lim-sten er et gammelt navn på kalkstein.)