Selbu

image4

Fra Vikvarvet. Hoøya midt i bildet. Foto Garberg.

Strandbyggfjellet nord for sjøen ligger nærmest gårdene og er et av de få fjellpartia vi slipper å dele med nabobygdene. Bygdegrensa går lenger nord over Vennafjellet og Lillefjellet. De høyeste toppene i Strandbyggfjellet er Våttåfjettet (689 m.o.h.) og Gøversalen (664). På østsida skjærer Tømmerdalen gjennom fjellmassivet og danner det la­veste passet i fjella som omgir Selbu. «Høgda» på Selbuskogen ligger bare 330 meter over havet. Riksveien til Stjørdal er naturlig nok lagt her. Vest for Strandbyggfjellet er det også en forsenkning, men veien til Mostadmark, som går her, må klatre hundre meter høyere enn Stjørdalsveien.

Lengst mot øst tårner høyfjellet seg opp i en sammenhengende rekke. I nordøst ligger Skarven (1181). Lenger sør kommer Sprøiten (948), Saltfjellet (1041), Fongen (1441) som er den høyeste toppen, Trons-hatten (1149), Ruten (1179) og Melshogna (1026). Mellom denne fjellrekka og Selbusjøen ligger de lavere toppene Høgfjellet, Turrularsen og Vorfjellet.