Selbu

I det sørøstre hjørnet av bygda, sør for Neadalen, ligger Bukkhammeren (1067). Fjellet henger sammen med Bringen (1042). Mellom Brin­gen og Rensfjellet (941) lengst i vest er det et par høytliggende pass ved Nålsjøene og Hokkelvatna. Her gikk i gamle dager ferdselsveier over til Gauldalen.

Grenser. Selbu er klart skilt fra nabobygdene med store høydedrag, skog og fjell. Bare i vest mot Klæbu åpner sjøen en luke i høydedraga, liksom elvedalen danner en like trang passasje østover mot Tydal. Bygdegrensa følger helst fjelltoppene og dermed vannskillet.

Fongen er merkepunkt for tre bygder: Selbu, Tydal og Meråker. Me-råkergrensa som også er grense mot Nord-Trøndelag fylke, går herfra i nordvestlig retning over Saufjellet og Nautfjellet til Storskarvens topp. Der støter Stjørdal i mot, før kommunesammenslutningene var det Hegra. Fra Skarven går merket mellom Stjørdal og Selbu omtrent rett vestover forbi Gråvatnet til Lekstjenna der vi tidligere støtte på grensa mot Lanke. Denne fortsatte i samme retning, krysset riksvei 705 ved Vinsmyrbrua og gikk videre til Lillefjell.

På Lillefjellet forlater vi Stjørdal og Nord-Trøndelag fylke. Grensa mellom Selbu og Malvik løper sørvestover fra Lillefjell til nordhallinga av Vennafjell og videre over Solemstjenna og Kvitberget til Store Dragstsjø. Grensa deler sjøen etter en linje i øst-vest og løper så opp på He-villen. Her støter fire kommuner sammen. Utenom Selbu og Malvik er det Klæbu og Trondheim. Selbu støter mot Trondheim eller Strinda tidligere, bare på dette ene punktet. Grensa mot Klæbu går fra Hevillen rett vestover til Svarttjenna der den dreier mot sørvest over Lang­åsen til Merkesbekken. Sammen med bekken løper den så rett sørover til Selbusjøen.