Selbu

Over Selbusjøen skrår bygdegrensa mot sørøst til et punkt rett ned for Kuvikhøgda, går sørover over denne og krysser Tangvella, dreier noe mer sørøst og går rettlinjet til toppen på Rensfjellet. Her møttes tidligere fem kommuner. Foruten Selbu og Klæbu var det Flå, Horg og Singsås. De tre siste er nå slått sammen til Midtre Gauldal kommune. Den tidligere Singsåsgrensa går sørøstover fra Rensfjellet over Gravelskar og Hokkelvatnet til Storlifjell. Herfra skar Selbu seg før i en kile sørover til Mortenfjell, nå går merket omtrent rett øst til Nåla. (Om grenseforandringene se nærmere s. 284 f.) Ved Nåla støter Selbu mot Holtålen eller Haltdalen som kommunen het før. Grensa går over Brin­gen til Bukkhammeren der Tydalsmerket tar til.

Fra Bukkhammeren går Tydalsmerket i nord-nordøst til Kløftbekken og videre etter denne til Ustensjøen. Fra Usmas utløp går grensa gjen­nom skoglia til Gudbrandegga og derfra omtrent rett ned til Nea. Gren­sa følger Nea oppover og østover til Halvdagsåa og går nordover opp Kubørga etter denne bekken, svinger nordøstover og så rett øst ved øvre Måltopptjenn. Herfra er stortoppene grensepunkter: Melshogna, Ruten, over Fongskaret til Tronshatten og videre over Fongskaftet til Fongen der vi begynte.

Fra Fuglem, Selbustranda.

Fra Fuglem, Selbustranda.

Lengden på den grenselinja vi har fulgt rundt bygda er tilsammen om lag 160 km. Selbu støter mot 8 kommuner, mens det var 11 nabokom­muner før sammenslutningene i 1960-åra.