SOLEMSTRØA GNR. 7/2

Print Friendly, PDF & Email

SOLEMSTRØA GNR. 7/2

Husmannsplassen Trøa ble i 1890 utskilt fra Øver-Solem og bygselmannen Haldor Olsen fikk skjøte fra enka Ingeborg Persdt. på Øver-Solem for 400 kroner. Haldor var femte gene­rasjonen fra bureiserne her, Halvard Persen og Marit Olsdt. Det er svært mange, både her i landet og i Amerika, som kan følge slekta si tilbake til de første på Solemstrøa. Sambandet med Mostadmarka var sterkt alt fra bureisernes dager.

I 1875 var det 2 kyr, 5 sauer og 1 geit på husmannsplassen, og utsæden var  1/4 t. bygg, 1 t. havre og 3 t. poteter. Slik som hus­mannsplassen Nerhåggån, hadde også Solemstrøa eget kvern­hus i Dambekken.

Omkring 1955 var dyrkajorda 25 da og krøttera 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 14 sauer, 2 geiter og 1 gris. Det er 376 da produktiv skog på bruket og 18 kbm årlig tilvekst.

Brukere

1741-1779 Halvard Persen fra Mean, f. 1708, d. 1767, tjente på Svinsås da han giftet seg.

G. 1737 m. Marit Olsdt, f. ca. 1707, d. 1802, som var søskenbar­net til Per Gunnarsen Røssethaugen. Det var visstnok mor hennes, Goro Persdt., som døde her i 1758, 81 år.
Barn:

 1. Per, f. ca. 1737, heime i 1762, men flyttet trulig ut.
 2. ? Halvard, f. ca. 1739, tjente på Solem i 1762, g. 1765 m. Ingeborg Andersdt. Snustad i Mostadmarka og kom dit. Barn: Jon, f. 1765, Dordi, f. 1768, Marit, f. 1772, Anne, f. 1775, g.m. Ola Olsen Mean, Jakop, f. 1778.
 3. Anne, f. 1741, d. 1742.
 4. Ola d.e., f. 1744, tok over plassen.
 5. Ola d.y., f. 1746, tjente på Mean i 1762.
 6. Goro, f. 1748, g.m. Pål Jonsen Meviken.
 7. Sven, f. 1752, fadder i 1775, men døde trulig ung.
 8. Siri, f. 1758, g. 1797 m. Andreas Mattisen Jøsås i Mostad­marka.

I 1750 døde to døtrer for Halvard og Marit uten at navn er nevnt.

1780-1815 Ola Halvardsen d.e., f. 1744, d. 1813. G. 1780 m. Ingeborg Bersvensdt. Solemshagen fra Nerhåggån, f. ca. 1755, d. 1831.

Barn:

 1. Halvard, f. 1781, tok over plassen.
 2. Sven, f. 1782, g.m. Gunhild Guttormsdt. Fuglemsrønningen

og kom dit.

 1. Bersven, f. 1786, død som spedbarn.
 2. Bersven, f. 1787, G. i i Stjørdalen 1821 m. enke Marit Olsdt. Noteng, f. 1770, d. 1836, I 1837 m. Anne Jonsdt. Sorte, f. 1788, d. 1846, bodde på Prestmoen i Stjørdalen, barnlause.
 3. Per, f. 1791, G. i m. enke Marit Hansdt. Snustad i Mostadmarka, I i Lade 1847 m. Marta Olsdt. Oldermilen fra Mostadmarka, bodde på Raudmyrdalen i Mostadmarka. Barn: Ola, f. 1848, Marit, f. 1850, Ellenanna, f. 1852.
 4. Ola, f. 1793, g.m. Gunhild Bersvensdt. Amdal, Frampå-Jardet, og kom dit.
 5. Marit, f. 1797, g.m. enkemann Anders Tomassen Hårstadåsen på Ner-Hårstad.
 6. Anne, f. 1802, g.m. Henning Halvardsen Nervikodden, Bønnodden.

1816-1853 Halvard Olsen, f. 1781, d. 1867. G. 1816 m. Marit Sjurdsdt. Sesseng fra Nordigarden, f. 1793, d. 1883, søster til Kari Fuglemsodden.
Barn:

 1. Ola, f. 1816, tok over bruket.
 2. Sivert, f. 1819, g.m. Gunhild Ivarsdt. Grøtemshaugen, se Øver Solemsåsen.
 3. Halvard, f. 1821, d. 1822.
 4. Ola, f. 1823, d. 1826.
 5. Ingeborg, f. 1826, G. i m. Haldor Olsen Amdal, Oksvollen, I m. Per Olsen Amdal, se Dragstjardet.
 6. Marit, f. 1829, tjente på Nerhåggån, død ugift.
 7. Mali, f. 1832, g.m. Ola Olsen Amdal, se Amdalshaugen (Innpå Hauga).
 8. Kari, f. 1835, g.m. enkmann Erik Sjurdsen Solemshagen, Nerhåggån.
 9. Halvard, f. 1839, d. 1843.

1854-1884 Ola Halvardsen, f. 1816, d. 1867. G. 1843 m. Marit Halvardsdt. Nervik fra Bergsnesset (Nordinesset), f. 1813, d. 1887, søster til Ingrid Myrmoen og Kari Myrplassenpå Grøtem. Ola og Marit satt først som husmannsfolk på Øver Solemsåsen.

Barn:

 1. Marit, f. 1844, g.m. Erik Bersvensen Amdalsbjørgen, Oksvollbjørga.
 2. Halvard, f. 1850, flyttet til Trondheim i 1871, reiste til Ame­rika i 1882, g. 1885 m. Pedrikka Sivertsdt. Bårdsgård, f. i Minnesota 1869, datter til Kirsti og Sivert Olsen Bårds­gård. Barn: Selmer, f. 1889, Mensinga, f. 1890, Herman Orlando, f. 1894, Constanse Fransiska, f. 1898, Inghild Kanette, f. 1901, Hagbart Parnell, f. 1903, Hortense Camilla, f. 1906, Dagmar Henriette Adelheid, f. 1909, Halvor Sverre Bordsgaard, f. 1911.
 3. Haldor, f. 1854, tok over plassen.
 4. Anne, tvilling, f. 1854, d. 1855.
 5. Anne, f. 1857, død som spedbarn.
 6. Ole, f. 1860, reiste til Amerika i 1881, g. 1884 m. Brynhild Jonsdt. Solemstrøen fra Hesttrøa, f. 1867. Barn: Oskar, f. 1884, John, f. 1886, Marie, f. 1888, Julia, f. 1890, Flora, f. 1893, Henry, f. 1895, Helge, f. 1897, Burton, f. 1900, Arnold, f.1902, Raymond, f. 1905.

1885-1948 Haldor Olsen, f. 1854, d. 26.10.1922. G. 1885 m. Gurine Olsdt. Solem fra Øver-Solem (Amdalsgrubba), f. 1862, d. 3.3.1948.
Barn:

 1. Ole, f. 1885, reiste til Amerika i 1906, d. 1962.
 2. Olaf. f. 1886, tok navnet Solheim, g. 1912 m. Elise Marie Hansdt. Horigmo fra Klæbu, f. 1891, bodde på Ranheim. Barn: Harald, f. 1912, Gunvor Synøve, f. 1914, Odd Eilif. f. 1915, Helga, f. 1918, Alf Henry, f. 1923, Egil, f. 1926.
 3. Marit, f. 1889, g.m. Olaf Opheim, f. 1888, bodde på Ranheim. Barn: Gerd, f. 1929.
 4. Arnt, f. 1891, bodde på Ranheim, død ugift 1955.
 5. Ragnhild, f. 1893, g.m. Tomas Eriksen Grøtte, Ivarsgarden.
 6. Oluf. f. 1896, tok over bruket.
 7. Hilmar, f. 1898, g.m. Sigrid Olsdt. Fuglem, se Myrvang 12/12 under Fuglem.
 8. Helga, f. 1901, tok over bruket.
 9. Inga, f. 1903, g. 1929 m. Jørgen Lundberg i Hommelvik, f. 1902. Barn: Borghild, f. 1929.
 10. Gunnar, f.  1907,  g.m. Bergitte Olsdt. Engan, Utistoggo 17/1, og kom dit.

1949-1967 Oluf Haldorsen Solem, f. 1896, død ugift 17.1.1968.
1968-        Helga Haldorsdt. Solheim, f. 13.9.1901, er sjette

generasjon av slekta her.