Om Selbuboka

Selbu i Fortid og Nåtid er bygdeboka for Selbu. Bygdeboka består av 7 bind, og tar for seg historikk og gårds- og slektshistorie.

Den første boka, Bind 1 ble utgitt av Selbu kommune i 1972. Redaktør og opphavsmann er Kjell Haarstad (28. mai 1935 – 8. juni 2006). I Bind 1 kan du lese mer om arbeidet med boka og andre bidragsytere.

Kjell Haarstad var professor i historie ved NTNU i Trondheim. Han er født og oppvokst på gården Hårstad/Hårstad Øvre i Mebonden, Selbu. Deretter ble det utdannelse og yrkesliv i Trondheim, men i alle år holdt han kontakten med Selbu.
Hovedoppgaven hans, Bondenæringen i støpeskjeen: strukturendringer i jordbruket, Selbu 1850-1900, satte anslaget for hva som skulle blir hans faglige tyngdepunkt. I tillegg til Selbu i fortid og nåtid publiserte han en rekke bøker, blant annet Samiske vandringer i Sør-Norge (1981), Sørsamisk historie: ekspansjon og konflikter i Rørostraktene 1630-1900 (1992), Skisportens oppkomst i Norge (1993), og De siste karolinere (2002).
Haarstad var i flere år redaktør for Heimen, et vitenskapelig lokalhistorisk tidsskrift med redaksjon bestående av ansatte ved norske faghistoriske miljøer. Utgitt av Landslaget for lokalhistorie.
Han har også utgitt en rekke foredrag, og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

I Bind 3-7 har Kjell Haarstad samarbeidet med Per O. Rød. Rød var fra Singsås, han var lærer og forfatter av bygdebøker.

Fotografiene som er samlet inn er har vært i samarbeid med Selbu og Tydal historielag, og mange av bildene er levert av Garberg Foto.