Bind 6 (Gårds- og slekthistorie)

Print Friendly, PDF & Email

GARDS- OG BRUKSNAVNA ALFABETISK ORDNET

Arnstad
Asplund
Bakkeli
Bakketun
Barogarden
Bergheim
Bergli
Bergsnesset
Bergtun
Bernan
Bjerkli
Bjørkhaug
Bjørkli
Bjørkly
Bjørkmoen
Bjørkvang
Blankmelen
Bogstad
Brenna
Brennhaugen
Brobakk
Brudal
Brurgommoen
Brønhildåsrommet
Buret
Burshaugen
Bønnodden
Bårdsan
Dalaplassen
Dalen
Dalsrommet
Djupholet
Ekeren
Eliasplassen
Elvebakk
Enaran
Fjellbu
Fjellheim 
Fjellstad 
Fjelltun 
Fredrikmoen
Fremmermoen
Furuli
Gammelsvea
Glennan
Glenntrøa
Granheim
Granli
Granly
Granstad
Gransvingen
Granås
Grimsplassen
Gristrøa
Grøndal
Gøllarommet
Hafella Ner- 
Hafella Øver- 
Hafellbakken 
Hafellhaugen 
Haftordsmoen
Haga
Hallebo
Haugen 
Haugli 
Haugtussa 
Heggbakkan
Heggli
Heimtun
Hovang
Høgtun
Innermoen
Jelhaugen
Jensmoen
Joplassen
Jørnplassen
Kalvtrøa
Kammen
Klegseth østre
Klegstad
Kleset 
Kleset Ner- 
Kleset Nordigarden
Kleset nordre 
Kleset Ustigarden
Klesethaugen 
Klesetmoen 
Klesetplassen 
Klesetåsen 
Kolset 
Kolset Bortigarden
Kolset Nordi garden 
Kolset Ustpåjardet 
Kolset vestre
Kolset østre 
Kolsetbrauten 
Kolsetegga 
Kolsethaugen 
Kolsetjardet 
Kolsetmoen 
Kolsetmoen Framistoggo
Kolsetmoen Ustistoggo
Kolsettrøa 
Kolsetåsen
Kolstad
Korsvei
Krokstad 
Krokstad Nordigarden
Krokstad nordre 
Krokstad Ustigarden 
Krokstad østre 
Krokstadjelan 
Krokstadmoen 
Krokstadsvea 
Krokstadtjenna 
Krokstadtrøa 
Krokstadækra 
Krokstadøya 
Kulset
Kulseth, Per Ove 
Kulseth, Rolf Johan 
Kveldskvile
Kvernmoen
Kvitltrøa
Kåsan
Landøya
Lauvåsen
Lillemo
Lille-Stokke 
Lillestokke Nordigarden.
Lillestokke Ustigarden 
Litjtrøa
Litun
Luggen
Lykkebo
Løkbakken
Lønset
Løvli
Løvstad
Merradalen
Midt(i)-Stokkan
Midttun
Moen
Moene
Mogarden
Mogarden Bardogarden
Mogarden Framistoggo
Mogarden Nordigarden 
Mogarden vestre 
Mogarden østre 
Mogardsmoen 
Mogardsplassen
Moslett
Moslett Litjstoggo
Moslett Nygarden
Moslett Storstoggo
Moslett østre
Moslett Øvergarden
Moslettkvitlal
Moslettmoen
Mostad
Motun
Movollen 
Myrheim 
Myrset 
Myrtun 
Myrvang
Nersvea
Nervik
Nervik Framigarden 
Nervik Ustigarden 
Nervik vestre 
Nervik østre 
Nessbakken
Ninesset 
Nordinesset 
Nordli
Nordmoen
Nordås
Nybakken
Nydal
Nygarden
Nytrøa
Nytun
Ol-Larsplassen 
Opphaug
Overvik
Overvik Haugen 
Overvik Heggbakkan
Overvik Jardet 
Overvik Nordistuggo
Overvik nordre
Overvik søndre
Overvik Ustistuggo
Persan
Pe-Ystinnrommet
Roligheten
Rødmyra
Rønning
Sanden
Seter
Setereng 
Sessbakken
Sess-svea
Sesstrøa
Sjurdsøya
Sjøbakken
Sjølyst
Skjellian
Skoglund
Skogly
Skollen
Skollvollen
Skreddarmoen
Skulplassen
Slått-trøa 
Solberg 
Solhaug 
Solstad 
Soltun
Solvalla 
Solas 
Stangdalen, nordre 
Stangdalen, østre 
Stokka
Stokkan lille 
Stokkan mellom 
Stokkan østre 
Stokkfætta 
Stokkhaugen 
Stokkjardet 
Stokkmelen
Stokkmoan
Stokkmoen
Stokkmotun 
Stokksvea
Svea 
Sveen 
Svebakk
Svennsan
Sæter 
Sæter Nordigarden 
Sæter Ustigarden 
Sætersbakken 
Sæters-svea 
Sæterstrøa 
Sørhaug
Sørheim
Sørmo
Sørpåjardet
Tinaplassen
Tomashaugen
Toppen 
Torstun 
Tronset 
Tronsetmoen
Tronsetåsan 
Trøa