Bind 7 (Gårds- og slekthistorie)

Print Friendly, PDF & Email

GARDS- OG BRUKSNAVNA ALFABETISK ORDNET

 Aftret 

Aftret Nordigarden 

Aftret Nordistuggo 

Aftret   Nordpå-Jardet 

Aftret  nordre

Aftret Nygarden 

Aftret søndre

Aftret Ustigarden

Aftret Ustistuggo 

Aftretsbrauta

Aftretshammeren

Aftretshaugen

Aftretsmoen

Aftretsråa 

Aftretstrøa

Aftretsåsen

Aftretsåsen Nistuggo 

Arnnesset

Asphaugen

Attpå-Haugen

Aunet  

Aunet nedre 

Aunet   Negarden  

Aunet   Nistuggo

Aunet   Oppigarden  

Aunet Pigarden  

Aunet Pistuggo  

Aunet øvre  

Aunbakken  

Aunjardet  

Aunmoen

Bakkan

Bakkebo

Bakken

Bakketun

Bakkheim

Bakklia

Bardoplassen

Berg 

Bergheim

Berglund 

Bettebo

Birkehaug

Bjørgen

Bjørkheim

Bjørkli 

Borgtun 

Botnan

Brattåsen

Brauta 

Brauthaugen 

Brubakk

Bruheim

Bårdgardsjardet 

Dahlhaug

Dalberg

Dalheim 

Dalsjardet 

Egga 

Egga østre  

Eggaberget 

Eggabrettet 

Eggahaugen  

Eggakåret  

Eggaodden 

Eggen  

Elvehaug

Elvely

Elverhøy

Elvetun

Elvheim

Elvli

Engstad 

Enkjplassen 

Fossen

Fosshaug

Fossheim

Fridheim

Fuglemsbjørga

Gammel-Gunnaplassen 

Glenna

Granli

Grønlia

Gullhaugen

Gullset 

Gullset Andersgarden 

Gullset Nirsgarden  

Gullset nordre  

Gullset Orsgarden  

Gullset Raudstenen  

Gullset søndre  

Gullsetbakken  

Gullsetbjørga  

Gullsetbrua  

Gullsetegga  

Gullsetjardet 

Gullsetmelen  

Gullsetsaga  

Guttormsplassen

Hafella

Halt-Penesset

Hammer

Hammeren

Hanshaugen

Haugen

Heggtun

Heimen

Heimly

Heimtun

Hoøya

Høgåsen 

Høgåsløfta  

Høgåssanden

Høyberg  

Høyvang  

Høyas

Håmmårssvea  

Håmmårsvollen 

Hånnå  

Hånnåbjørga  

Hånnåplassen  

Israelsodden 

Israelssveen 

Jetvadet

Jo-Tåmåssvea 

Kjøsnes  

Kjøsnes Bårdgarden  

Kjøsnes Nigarden  

Kjøsnes  Nordpå  

Kjøsnes nordre  

Kjøsnes Oppigarden  

Kjøsnes søndre  

Kjøsnes vestre  

Kjøsnes østre  

Kjøsneshaugen  

Kjøsnesnesset

Kjøsnesodden  

Kjøsnestrøa  

Kolvik  

Kolvikodden  

Kolvikplassen  

Kongdalen

Kvammen

Labbi

Landlaupet

Lervika 

Lillenesset

Litun 

Lunheim 

Låheim 

Malenatrøa

Masmoen

Midtimoen

Moen 

Moheim 

Nebben

Nermoen

Nesheim

Nils-Persbakken  

Nimoen

Nordeng

Nordheim

Nordihaugen

Nordinesset

Nordjardet

Nordmoen

Nordpå-Jardet 

Nordtun

Nylandet

Nyrommet

Nytrøa

Okstad (Okståsen)

Okståsplassen 

Okståstrøa 

Ol-Orsrommet 

Ol-Orsåsen 

Oppheim  

Osphaugen

Ospli

Pe-Jonsrommet 

Pålodden

Ratet

Raudmyra

Reiermoen

Rena  

Rena  Framigarden  

Rena  nordre  

Rena søndre  

Rena Ustigarden  

Renåbjørga 

Renåtrøa

Renåøyan 

Renåøyen 

Rognhaugen

 

Ryen

Råen

Samstad

Sanden

Sandstad

Sesseng 

Sesseng Nordigarden 

Sesseng Ustigarden 

Sessengbakkan 

Sessenghaugen 

Sessengjardet 

Sessengsvea

Sjurd-Maliplassen 

Skardsvelta

Skjønberg

Skreddarhaugen

Slindan 

Slindan Bortistuggo 

Slindan Frampå-Jardet 

Slindan Grubba 

Slindan Jørngarden 

Slindan Nedpå-Garden 

Slindan nedre 

Slindan nordre 

Slindan søndre

Slindan  Testinngarden 

Slindan vestre

Slindan østre 

Slindbo 

Slindbrauta 

Slindbrua 

Slindfall 

Slindhaugen 

Slindmoen 

Slindrønningen 

Slindtrøa 

Slindøya 

Soleggen

Soleng

Solgløtt

Solhaug

Solstad

Soltun

Solvang

Stigen

Stigledet

Storodden

Svea  

Sveheim  

Sveli  

Svennbrauta

Svetun

Sørgarn

Sørjardet

Søvik

Samstad  

Samstad Nordigarden  

Samstad  Ustigarden 

Såmstadberget  

Såmstadhaugen  

Såmstadtrøa

Tellhaugen

Tyholt

Ustijardet

Utsikten

Vaglenuten

Valli

Vallian

Vallinesset

Velta

Vikheim

Vikvarvet bedehus 

Vikvarvet meieri 

Vikvarvet samvirkelag 

Vonhaugen

Ystermoen 

Østermoen 

Øvermoen

Øya

Åsan

Åstun