Gårdsliste

Bakkan 
Bakkebo
Bakkebo
Bakkeli
Bakkeli
Bakkely,
Bakken
Bakken
Bakken
Bakketun
Bakketun
Bakketun
Bakketun
Bakketun
Bakkgjerdet
Bakkhaugen
Bakkhaugen
Bakkheim
Bakkheim
Bakkheim
Bakkli
Bakklia
Bakkmoen
Bakkmyr
Bakkstuggu
Bakktrøa
Baknessdalen
Baknesset
Baknesstrøa
Balktrøa
Balstad
Balstaddalen
Balstadjardet
Balstadmoan
Balstadtrøa
Bardoan
Bardohaugen (gnr 16/6)
Bardohaugen (Hesthaugen)
Bardoplassen
Barogarden
Bekken
Bekkestua
Bekketun (gnr 24/14)
Bekketun (gnr 30/65)
Bekkhuset
Bell
Bell  østre
Bell nedre
Bell Ner-
Bell Øver- (Botn)
Bell øvre
Bellaunet
Bellet
Bellevue
Belljardet
Bellshagen søndre
Bellshåggån
Bellsli
Bellsli Østre
Bellslia
Bellsmyra
Bellsro
Bellsråa
Bellåsen
Berg 
Berge
Berge Framigarden
Berge Nordigarden
Berge Ustigarden
Berge Ustpå-Jardet
Bergehaugen
Bergeheim
Bergemo
Bergetun
Bergheim
Bergheim
Bergheim
Bergheim
Bergli
Berglund
Berglund 
Bergly
Bergplassen
Bergsenan
Bergshaugan
Bergshaugen
Bergskroken
Bergslia
Bergsmoen
Bergsnesset
Bergsråa
Bergstad
Bergstrøa
Bergtun
Bergtun
Bernan
Bernrommet
Bersvendsheim
Bettebo
Birchli
Birchlund
Biri
Birkehaug
Birkeli
Bjerken
Bjerkheim
Bjerkheim
Bjerkli
Bjerklund
Bjerklund
Bjørgen
Bjørgtun
Bjørka
Bjørkahaugen
Bjørkhaug
Bjørkheim
Bjørkhov
Bjørkli
Bjørkli
Bjørkli
Bjørkli 
Bjørklund
Bjørklund
Bjørkly
Bjørkly
Bjørkmoen
Bjørkvang
Bjørkåsen
Bjørnebo (gnr 13/6 og 14/25)
Bjørnebo (gnr 30/70)
Bjørnli
Blankmelen
Blesset
Blikstad
Blomli
Bogstad
Borgheim
Borgtun 
Borset
Botn
Botnan
Botnlia
Brannen
Brattlia (Ner-)
Brattlia (Øver-)
Brattåsen
Brattåsen
Brauta 
Brautbakken
Brauthaugen
Breidablikk 
Brenna
Brennan
Brennhaugen
Brennhaugen
Brennli
Brenntrøa
Brennås
Bretholet
Brinken
Brinken
Brobakk
Brobakk
Brottet (Ner-)
Brottet (Øver-)
Brovold
Brubakk
Brubakken
Brudal
Bruheim
Brumoen
Bruplassen
Brurgommoen
Brustad
Brynhildstoggo
Brynnå
Brønhildåsrommet
Buret
Burshaugen
Byåsen
Bønnhidalen
Bønnodden
Bønnråa
Bønnsbakken
Bønnsplassen
Børdalen
Børdalen (Gnr 47/1)
Børdalen (Gnr 47/2)
Børdalstrøa
Børstad
Bårdgardsjardet 
Bårdsan
Bårdsbo
Bårdsgarden  Oppigarden
Bårdsgarden Negarden 
Bårdsgardes-Markåa 
Bårdsgardshaugen 
Bårdsgardstrøa 
Bårdsgardsøya 
Bårdsgård
Bårset
Bårset mellom
Bårset nedre
Bårsetdalen
Bårsethaugen
Bårsetkåret
Bårsetmoen
Bårsetplassen
Bårsetrønningen
Hafella
Hafella Ner- 
Hafella Øver- 
Hafellbakken 
Hafellhaugen 
Haftordsan
Haftordsmoen
Haga
Haga
Hagen
Haldorommet
Halldobakken
Halldoplassen
Hallebo
Halstad
Halt-Penesset
Hammer
Hammeren
Hans-Malirommet
Hanshaugen
Hansheim
Haugan
Haugen
Haugen
Haugen
Haugen 
Haugli
Haugli 
Hauglia
Haugly
Haugmoen
Haugtun
Haugtun
Haugtussa 
Havernesset
Havernessmyra
Havernessmyra n
Havernessmyra s
Hawaii
Heggbakkan
Heggdal
Heggli
Hegglund
Heggset 
Heggset  (Øver-) 
Heggsetbrautan 
Heggsethaugen 
Heggsetplassen 
Heggsettrøa 
Heggstad
Heggstad
Heggtun
Heggtun
Hegli
Hegna
Hegstad
Heimen
Heimen
Heimly
Heimly
Heimly (gnr 12/17)
Heimly (gnr 40/45)
Heimro
Heimstad
Heimstad
Heimstad II
Heimtun
Heimtun
Heimtun
Helgatun
Helgestad
Helkeplassen
Hervikrommet
Hesthaugen
Hesttrøa
Hoem
Hoem  (Øver-)
Hoem (Ner-)
Hoem søndre
Hoemsbergan
Hoemsenan
Hoemsengan
Hoemshaugen
Hoemstrøa
Hofsmo
Hofteig
Holet
Holtlia
Hovang
Hove
Hove  Pe-Håvigarden
Hove nordre
Hove søndre
Hove søndre vestre
Hove søndre østre
Hovly
Hovsbrenna
Hovsbrottet
Hovslia
Hovsmoen
Hovstrøa
Hoøya
Huset
Husfred
Hyttbakken
Hyttmoen
Hyttmoen
Hyttplassen
Hyttvang
Høgbrennan
Høgmo
Høgseth
Høgtun
Høgtun
Høgtun
Høgåsen 
Høgåsløfta  
Høgåssanden
Høyas
Høyberg  
Høyby
Høybyplassen
Høybytrøa
Høyvang  
Håggåbakken
Håggåbakken
Hålået
Håmmårssvea  
Håmmårsvollen 
Hånnå  
Hånnåbjørga  
Hånnåplassen  
Hårstad (-lia)
Hårstad (Ner-).
Hårstad (Øver-)
Hårstad Bortigarden
Hårstad Framigarden
Hårstad Innpå Jardet
Hårstad Jardet
Hårstad Jonasjardet
Hårstad Klokkargarden
Hårstad nedre
Hårstad nordre
Hårstad.
Hårstadbrottet
Hårstadengan
Hårstadhagen
Hårstadhaugen
Hårstadmoen
Hårstadplassen (Mann
Hårstadrenin
Hårstadråa
Hårstadråa østre
Hårstadsvea
Hårstadåsen
Håve
Haavstad
Kallar
Kallar Nordigarden
Kallar Ustigarden
Kallar vestre 
Kallarsbakken
Kallarsdalen 
Kallarstrøa 
Kallarsøya
Kalvhushaugen
Kalvtrøa
Kalvtrøa
Kammen
Kapellangarden
Kapii
Karlslyst
Kikut
Kjelstad
Kjelstadbakken
Kjelstadhaugen
Kjelstadlåven
Kjelstadmyran
Kjerringplassen
Kjølseth
Kjøltun
Kjøsnes  
Kjøsnes  Nordpå  
Kjøsnes Bårdgarden  
Kjøsnes Nigarden  
Kjøsnes nordre  
Kjøsnes Oppigarden  
Kjøsnes søndre  
Kjøsnes vestre  
Kjøsnes østre  
Kjøsneshaugen  
Kjøsnesnesset
Kjøsnesodden  
Kjøsnestrøa  
Klamplia
Klarastoggo
Klegseth østre
Klegstad
Kleset 
Kleset Ner- 
Kleset Nordigarden
Kleset nordre 
Kleset Ustigarden
Klesethaugen 
Klesetmoen 
Klesetplassen 
Klesetåsen 
Klevan
Klevodden
Klevstuggu
Knausen
Knausen
Knektaunet
Knotten
Knuthaugen
Koja
Kolset 
Kolset Bortigarden
Kolset Nordi garden 
Kolset Ustpåjardet 
Kolset vestre
Kolset østre 
Kolsetbrauten 
Kolsetegga 
Kolsethaugen 
Kolsetjardet 
Kolsetmoen 
Kolsetmoen Framistoggo
Kolsetmoen Ustistoggo
Kolsettrøa 
Kolsetåsen
Kolstad
Kolvik  
Kolvikodden  
Kolvikplassen  
Kong-Pe-rommet 
Kongdalen
Konntrøa
Korsvei
Korsveien
Kringsjå
Kroken
Kroken (Ner-)
Kroken (Øver-)
Krokmoan
Krokstad 
Krokstad Nordigarden
Krokstad nordre 
Krokstad Ustigarden 
Krokstad østre 
Krokstadjelan 
Krokstadmoen 
Krokstadsvea 
Krokstadtjenna 
Krokstadtrøa 
Krokstadækra 
Krokstadøya 
Krokø
Kråkkå
Kullasen
Kulset
Kulseth, Per Ove 
Kulseth, Rolf Johan 
Kulvik
Kvammen
Kveldskvile
Kvellhaugen
Kvello
Kvello Framigarden
Kvello Nordigarden
Kvelloaunet
Kvellogjerdet
Kvellomyra
Kvelloringen
Kvelloteigen
Kvellro
Kvennheim
Kvennåsen
Kvernmoen
Kvitltrøa
Kyllo 
Kyllo  (Ner-) 
Kyllo  (Øver-) 
Kyllobekken 
Kyllohaugen 
Kyllokrysset 
Kyllorønningen 
Kyllotrøa 
Kyllovollan 
Kårbakken
Kåren
Kårået
Kåråhaugen
Kåsan
Sagbakken
Sagtun
Sagtun
Samstad
Samstad  
Samstad  Ustigarden 
Samstad Nordigarden  
Sand
Sandan
Sandavika
Sanden
Sanden
Sandhaugen
Sandheim
Sandkanten
Sandmo
Sandnes
Sandrommet
Sandstad
Sandstad
Sandstadd
Sandum
Sandvik
Sandvik Nordigarden (gnr 20)
Sandvik Nordigarden (gnr 20/1)
Sandvik nordre
Sandvik Ustigarden
Sandvik Ustpå-Jardet
Sandvik vestre
Sandviks jardet (Yter-)
Sandviksjardet (Yster-)
Sandviksmyra
Sandvikstrøa
Sandvikstrøa (Litl-)
Sandviksåsen
Sandvoll
Sankt Olavs Villa
Sauran
Saurrommet
Seienget
Seiget
Selbu øvre handelsforening
Selbustrand
Sess-svea
Sessbakken
Sesseng 
Sesseng Nordigarden 
Sesseng Ustigarden 
Sessengbakkan 
Sessenghaugen 
Sessengjardet 
Sessengsvea
Sesstrøa
Seter
Setereng 
Setsås (Gnr. 29 og 30)
Setsås (se også Såsen)
Setsås vestre
Setsås vestre (Gnr.30/4)
Setsås østre
Setsåsskogen
Siran
Siritun
Sirlbo
Sirtun
Sirum nordre
Sirum nordre (Gnr. 31/4)
Siråsen
Siråsen (Ner)
Sivertmuren
Sivertsborg
Sjurd-Maliplassen 
Sjurdan
Sjurdsøya
Sjøbakken
Sjøblikk
Sjøgjøtt
Sjøgløtt  (gnr 30/49)
Sjøgløtt (gnr 30/81)
Sjølyst
Sjørmoen
Sjøvik
Sjøvold østre
Sjøvoll
Sjåvidt
Skansen
Skardsvelta
Skarodden
Skarstuggu
Skinnfeldan
Skjellian
Skjettenli
Skjettenås
Skjønberg
Skogan
Skogan
Skogan øvre 
Skoghaugen
Skogheim
Skogheim
Skogholt
Skoglund
Skoglund
Skoglund
Skogly
Skogly
Skogly
Skogly
Skogrand
Skogtun
Skogvoll
Skollen
Skollvollen
Skomakerhaugen
Skrabben
Skrabbskaftet
Skreddarhaugen
Skreddarhaugen
Skreddarmoen
Skreddarplassen
Skrenten
Skulbakken
Skulplassen
Skultrøa
Sletnan
Sletnan vestre
Sletnan østre
Sletnbrennan  (Ner-)
Sletnbrennan (Øver-)
Sletnmoan
Sletten
Slindan 
Slindan  Testinngarden 
Slindan Bortistuggo 
Slindan Frampå-Jardet 
Slindan Grubba 
Slindan Jørngarden 
Slindan Nedpå-Garden 
Slindan nedre 
Slindan nordre 
Slindan søndre
Slindan vestre
Slindan østre 
Slindbo 
Slindbrauta 
Slindbrua 
Slindfall 
Slindhaugen 
Slindmoen 
Slindrønningen 
Slindtrøa 
Slindøya 
Sløgden
Slåggå
Slått-trøa 
Smedplassen
Smedrommet
Smedtrøa
Snipen
Snippen
Snushøldalen
Solas 
Solasen
Solbakken
Solbakken
Solbakken (Gnr 12/15),
Solbakken (Gnr 12/23) ,
Solbakken (Gnr 16/9)
Solbakken (Gnr 24/9)
Solbakken (Gnr 30/97)
Solbakken. (Fossjardet)
Solberg 
Solborg
Sole
Soleggen
Solem
Solem  Øver-
Solem Haugen
Solem Nordigarden
Solem Nygarden
Solem Uststoggo
Solemshaugen
Solemshåggån
Solemshåggån (Jonas-)
Solemshåggån (Ner-)
Solemsjardet
Solemsplassen
Solemsrabben
Solemsstoggo
Solemstrøa
Solemsåsen  (Øver)
Solemsåsen (Ner)
Soleng
Solfeng
Solfeng
Solfjell
Solgløtt
Solgløtt
Solhalla
Solhaug
Solhaug
Solhaug
Solhaug 
Solhaugen
Solhaugen
Solheim
Solheim
Solhella
Solli
Solli
Solli
Sollia
Sollia
Sollund
Solskjennet
Solstad
Solstad
Solstad
Solstad
Solstad 
Solstad GNR. 4/11
Solstrand
Solstua
Soltoppen
Soltun
Soltun
Soltun
Soltun
Soltun
Soltun (grn. 13/8)
Soltun (grn. 19/11)
Solvalla 
Solvang
Solvang
Solvang
Solvang (gnr 63/80)
Solvik
Solvik
Solås
Sommerro
Spillset
Sponnesset
Spælan.
Spæltrøa
Stageberg
Stamnes
Stamnes nordre
Stamnes Ustigarden
Stamnes Utigarden
Stamnes Utistoggo
Stamnes vestre
Stamnes vestre (gnr 25/2)
Stamnesbakkan
Stamneshaugen (Ysterhaugen)
Stamneshaugen (Yterhaugen)
Stamnesjardet
Stamneskamen
Stamnesmyran
Stamnesåsen
Stamnesåsen  (Øver-)
Stamnesåsen (Haugen)
Stangdalen, nordre 
Stangdalen, østre 
Stavset
Steinlia
Stenhaugen
Stenhaugen (Ner)
Stenhaugen (Øver)
Stenhaugtrøa
Stenli
Stenlia
Stensbo
Stenseth
Stenstad
Stigen
Stigen
Stigledet
Stobergsodden
Stokka
Stokkan lille 
Stokkan mellom 
Stokkan østre 
Stokkfætta 
Stokkhaugen 
Stokkjardet 
Stokkmelen
Stokkmoan
Stokkmoen
Stokkmotun 
Stokksvea
Stor-Evja
Stor-Evja  Flætten
Stor-Evja  Nistoggo
Stor-Evja Evj-jardet
Stor-Evja Fargargarden
Stor-Evja Nigarden
Stor-Evja Nordpå-Bakken
Stor-Evja Oppigarden
Stor-Evja Sauran
Stor-Evja Saurgarden
Stor-Evja Ustigarden
Stor-Evja Ustpå-Jardet
Stor-Mærit-mælen
Storbakken
Storbergsodden
Storhaugen
Stormoen
Stormyråsen
Storodden
Storset
Stortrøa
Stortrøa
Storåsen
Strandgløtt
Strandheim
Strandheim
Strandheim gnr (24/5)
Strandtun
Stubbe
Stubbhaugen
Stubbledet
Stubbtrøa
Stykkjet
Størsetjardet
Størsetmoen
Størsetmyra
Sumoen
Sundheim
Svartmoen
Svea 
Svea  
Svean
Svebakk
Sveen 
Sveheim  
Sveli  
Svendgarden
Svendgardshaugen
Svendstad
Svendsås
Svennbrauta
Svennsan
Svestu
Svetun
Svetun
Sveum
Svingen
Svinås
Svinås Negarden
Svinås Oppigarden
Svinåsbakkan (Ner-)
Svinåsbakkan (Øver-)
Svinåsjardet
Svinåsplassen
Svinåstrøa
Sæter 
Sæter Nordigarden 
Sæter Ustigarden 
Sæters-svea 
Sætersbakken 
Sæterstrøa 
Sølvhaugen
Sørflakne
Sørgarn
Sørhaug
Sørheim
Sørjardet
Sørli
Sørmo
Sørpåjardet
Søvik
Såmstadberget  
Såmstadhaugen  
Såmstadtrøa 
Såsbakkan
Såsbakken (Skrabbskaftet)
Såsen Yster-
Såsen Yter-
Såshaugen
Såsodden