SOLVANG 7/3 (TÅMMÅSHÅGGÅN)

Print Friendly, PDF & Email

Dattera på Øver-Solem – Sessil Jonasdt. – og mannen Ola Tomassen losjerte på farsbruket hennes ennå i 1762, men trulig busatte de seg her på Solemshåggån før han døde i 1774. Iallfall nevnes andre mannen hennes, Bern Jonsen, som husmann på Øver-Solem i 1778. To år senere er plassen hans kalt Øver Solemsjardet, men dette må være den senere Tåmmåshåggån, et navn plassen fikk etter neste husmannen.

I 1875 hadde Jon Olsen og Ingeborg Persdt. 2 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 4 geiter på plassen, sådde 1 åtting bygg, 1 kvarter blandkorn og 3 kvarter havre og satte 3 t. poteter.

I 1909 ble plassen utskilt fra Øver-Solem under matrikkelnavnet Solvang. Husmannen Peder Jonsen fikk skjøte fra Hans Ol­sen Solem for 1 500 kroner, men alt året etter drog han med fa­milien til Amerika. Dermed kom slekta til bureiserne Sessil og Ola bort her. Tåmmåshåggån ble også øde for fastbuende.

I 1911 fikk Ola Anderssen Amdal fullmakt fra Peder Jonsen til å selge eiendommen for ham. Brødrene Sivert og John Iverssønner Solemsåsen fikk skjøte på Tåmmåshåggån for 3 400 kroner. I 1913 drog Sivert til Amerika og overlot parten sin til broren John som slik ble eneeier. Han kom senere til Bellet. I 1977 kjøpte Bjarne Dragsten bruket, som fra da er drevet sammen med Nordigarden Solem.

Brukere

1778-1794 Sessil Jonasdt. fra Øver-Solem, f. 1736, d. 1813. G. i ca. 1756 m. Ola Tomassen fra Nigarden Kjøsnes, f. 1734, d. 1774. G. I 1775 m. Bern Jonsen Fuglem fra Nordsto, f. 1743, d. 1792. Barn:

 1. Goro, f. 1758, G. i m. Jon Tomassen Lekvolltrøen, Nordtrøa, I m. Lars Persen Balstadtrøen.
 2. Gjertrud, f. 1761, g.m. Nils Olsen Grøtem, se Nirstrøa under Utigarden Grøtem.
 3. Ingrid,  f.  1764,  g.m.  Tomas Tomassen Lekvolltrøen,  se Manntrøa under Grøtem.
 4. Tomas, f. 1767, d. 1768.
 5. Tomas, f. 1768, tok over plassen.
 6. Jonas, f. 1769, d. 1785.
 7. Ingeborg, f. i 2.ekteskap 1776, g.m. Tomas Olsen Mebakken.

1795-1838 Tomas Olsen, f. 1768, d. 1828. G. 1795 m. Siri Olsdt.

Overvik fra Ustistoggo, f. 1772, d. 1839.

Barn:

 1. Ola, f. 1795, d. 1802.
 2. Ola, f. 1798, d. 1800.
 3. Jonas, f. 1801, d. 1803.
 4. Ingeborg, f. 1804, g.m.   Hans Johansen Bjørnør, se Mykylmelen under Grøtem.
 5. Ola, f. 1808, g.m. Marit Bardosdt. Stor-Evjen, se Grøtemsbrennan.
 6. Per, f. 1812, tok over plassen.

1839-1866 Per Tomassen, f. 1812, d. 1867.

G. 1840 m. søskenbarnet Sessil Tomasdt. Mebakken, f. 1808, d. 1864.

Barn:

 1. Tomas, f. 1832, d. 1845 (mor: Brynhild Tomasdt. Mebak­ken), f. 1808, d. 1864.
 2. Siri, f. 1841, g.m. Ola Gunnarsen Stamneshaugen, se Ysterjardet på Sandvik.
 3. Ingeborg, f. 1844, tok over plassen.
 4. Tomas, f. 1848, reiste til Amerika i 1880.

1867-1869 Tomas Persen ga fra seg plassen da søstera Inge­borg giftet seg og losjerte her til han reiste til Amerika. Der bodde han i Windom i Minnesota.

1870-1906 Ingeborg Persdt, f. 1844, d. 1877. G. 1870 m. Jon Olsen Solem fra Øver-Solem, f. 1838, d. 1908.

Barn:

 1. Ola, f. 1872, d. 1891.
 2. Peder, f. 1874, tok over plassen.

1907-1910 Peder Jonsen, f. 1874, var snekker. G. 1907 m. Hen­riette Olea Helmersdt. Elden fra Beitstad, f. 1874. Familien reiste til Amerika i 1911, bodde i Windom i Minesota.

Barn:

Kristian, f. 1894 (mor: Marit Olsdt. Fuglemsbrennan), bodde i Hommelvik.
2. Jenny Ingeborg, f. 1908.

3. Helge Olav, f. 1909, død som spedbarn.

 1. Helge Olav, f. 1910, d. 1911.
 2. Arthur Helmer, f. 1912.