SOLEMSHAGEN GNR. 7/4 (JONASHÅGGÅN)

Print Friendly, PDF & Email

Det var sønnen på Øver-Solem – Jonas Olsen – og kona Kari Persdt. som satte seg ned på Håggån som husmannsfolk, etter at de i åtte år hadde gått på heimbruket hans og ment de skulle ha halvparten av det. Om det var bror hans, Hans, eller pre­sten, som var bygselrådig, som avverget deling, vet vi ikke. Iallfall havnet Jonas og Kari her som husmannsfolk, på en plass som fikk navn etter bureiseren. Familien klarte seg bra på plassen og den hører slekta til den dag i dag, mens den måte gi opp Øver-Solem. Det ble drevet både med krøtter og korn her. Slik flere husmannsplasser på Solem hadde, eide husman­nen her kvernhus i Dambekken. Her hendte det sørgelige, at under et mildvær vinteren 1897 gikk en isdam og rev kvernhu­set med mølneren Per Jonsen med seg, slik at han omkom.

I 1875 hadde plassenka Marit Olsdt. 2 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 4 geiter, sådde 1 1/2 t. korn og satte 4 t. poteter.

I 1913 ble Jonashåggån utskilt fra Øver-Solem og skjøte ble gitt til enka Anne Pålsdt. for 1 500 kroner. Det ble i 1907 utskilt en part fra Utigarden Grøtem og lagt til Jonashåggån – gnr. 9/9 – en teig ut imot Bekken. Fra den er Stenlia 9/12 på Grøtem ut­skilt i 1931.

Omkring 1955 var det 12 da dyrka jord på Jonashåggån og 2 kyr, 2 ungnaut, 12 sauer og 1 gris. Det er 206 da produktiv skog her og 28 kbm årlig tilvekst.

Fra bruket er utskilt: Bakketun 7/6 i 1947 til sønnen her, Arne J. Solem. Håggåbakken 7/11 i 1976 Anna Johnsen, dattera her.

Brukere

1809-1857 Jonas Olsen fra Øver-Solem, f. 1779, d. 1852, var skredder. G.I 1801 m. Kari Persdt. fra Øvergarden Flønes, f. 1778, d. 1829. G.I 1830 m. Kari Haldorsdt. Fuglem fra Nordsto, f. 1796, d. 1859.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Ola d.e., f. 1801, g.m. Kari Tomasdt. Slind, se Flønesberget.
 2. Ingeborg, f. 1804, g.m. Ola Olsen Stamnes, se Stamnesåsen.
  1. Goro, f. 1807, g.m. Jon Nilssen Overvik, se Buret under Overvik.
 3. Per, f. 1811, g.m. Siri Mikkelsdt. Moen, se Yster Mobakken.
 4. Kari d.e., f. 1815.
 5. Ola d.y., f. 1818, tok over plassen.
 6. Marit, f. 1822, død som spedbarn.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Kari d.y., f. 1831, g.m. Nils Persen Sæter, se Sessengbakkan.
 2. Haldor, f. 1834, g.m. Gjertrud Gunnarsdt. Bellet, se Litltrøa (Oppheim) under Fuglem.

1858-1897 Ola Jonassen d.y. f. 1818, d. 1871. G. 1860 m. Marit Olsdt. Grøtemsmelen fra Nermelen, f. 1829, d. 1912.

Barn:

 1. Kari, f. 1860, g.m. Hans Einarsen Dragstsjø.
 2. Jonas, f. 1862, død som spedbarn.
 3. Gjertrud, f. 1864, reiste til Amerika i 1890.
 4. Jonas, f. 1867, tok over plassen.
 5. Ola, f. 1871, d. 1892.

1898-1946 Jonas Olsen, f. 1867, d. 29.1. 1912, var snekker. G. 1898 m. Anne Pålsdt. Stamnes fra Utistoggo, f. 1876, d. 12.11. 1957.

Barn:

 1. Ole, f. 5.2. 1899, snekker, d. 1969, g. 1920 m. Berit Foldal, f. 1895, bodde i Trondheim. Barn: Oddleif. f. 1920, Jonas, f. 1921, Anny, f. 1923.
 2. Marie, f. 25.5. 1900, d. 1.10. 1918.
 3. Paul, f. 1902, tok over bruket.
 4. Ragna, f. 1904, g.m. Johan Kristensen Eidem, se Elvheim 10/6 under Grøtem.
 5. Olga, f. 1907, g.m. Ole Kristensen Eidem, se Stenli 9/12 under Grøtem.
 6. Arne, f. 2.1. 1910, bor på Ranheim.
 7. Leif Grindberg, fostersønn, f. 31.5. 1923, g.m. Mary Johansdt. Uglem, Skoghaugen (se der), bor i Meråker.

1947-1973 Paul Jonassen Solem, f. 29.8. 1902, d. 24.5. 1973.

G.   1928  m.  Anne  Gundersdt.   Solem fra Uststoggo 4/3,  f. 16.4.1894, d. 16.5. 1974.

Barn:

 1. Georg, f. 10.11.1918, g. 1946 m. Gerd Berntsen, f. i Trond­heim 1925.
 2. Anna, f. 1928, g.m. Melvin Johnsen, Ivarsgarden Grøtem 10/1.
 3. Målfrid, f. 1930, g.m. Peder Olsen Fuglem, Myrplassen 9/4 under Grøtem.

1974-  Målfrid og Peder Fuglem.