NORDIGARDEN («EREKSGARDEN») GRØTEM MNR 784

Print Friendly, PDF & Email

På denne halvparten av Nordigarden satt bare to generasjo­ner. Da Erik Persen i 1776 døde, ble enka Berit Persdt. utsagt og mistet bygselen. De hadde da i ti år ført en kamp for å be­holde bruket, som enka fortsatte å gjøre, se bind 1 side 278. Det var Petter Nilssen Bell, som det året Erik døde, ble gift med-Marit Olsdt. fra Utigarden Grøtem, som bygslet «Ereksgarden», og disse var det som noen år senere gjenskapte den gamle Nordigarden ved å slå sammen bruket her med Jensgarden.

Vi kjenner ikke det lokale navnet på dette bruket, men det er rimelig at det var Ereksgarden, i samsvar med navnegiinga ellers på Grøtem – Jensgarden, Ivarsgarden og Tåmmåsgarden. Det er heller ikke utenkelig at Nordigardsnavnet følgte dette bruket.

I 1723 blir det opplyst at bruket hadde seter, brukeren svarte 6 skl. i engeskatt, den årlige utsæden var 5 skj. bygg og 3 t. havre, høyavlinga 30 lass og buskapen 1 hest, 4 kyr, 3 ungnaut, 4 sauer og 2 geiter. Mens det ble foreslått at skylda på Jensgar­den måtte opp 6 marklag, var det her forslag på ei auking på 3 marklag.

Brukere

-1701-1711 Erik Tomassen, f. ca. 1644, død før 1712, var trulig av folket til Tomas Sjurdsen på Jensgarden Grøtem. G.I.m. ?

G.I 1701 m. Gunhild Nilsdt. Nervik fra Framigarden, d. ca. 1755, som var g. I m. Per Sjurdsen. Erik hadde først hatt Ivarsgarden.

Barn:

 1. Tomas, f. 1703, g.m. Kari Andersdt. Grøtem, Tåmmåsgarden, og kom dit.
 2. Nils, f. 1705, g.m. Marit Halvardsdt. Dyrdal, se Renåtrøa.
 3. Per, f. 1707, d. 1708

1712-1739 Gunhild Nilsdt., enke etter Erik Tomassen Grøtem. G. I 1712 m. Per Sjurdsen, f. ca. 1681, d. 1749, som i 1701 tjente

på Sletnan, og på Langli i 1708. Han hadde en bror eller halv­bror, Ola (Ivarsen?), som i 1701 tjente på Garberg, men døde senest i 1708, i økonomisk velstand. De var trulig fra Innbygda.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1713, g.m. Ivar Guttormsen Grøtem, Ivarsgarden.
 2. Erik, f. 1716, tok over bruket.

1740-1776 Erik Persen, f. 1716, d. 1776. G. 1741 m. Berit Persdt. Heggset fra Flora, f. 1716, d. 1801, taus på Kvello.

Barn:

 1. Gunhild, f. 1741, død på barselsseng 1779, g. 1777 m. Ola Persen Kolset (se Håmmårsvollen). Hun hadde først søn­nen Bardo, f. 1768, se Bardohaugen på Høyby, med Ingebrikt Gunnarsen Kvelloringen, og i eksteskapet sønnen Erik, f. 1777, tjente på Øfsti i Stjørdalen i 1800.
 2. Per d.e., f. 1744, g.m. Trin Evensdt. Stor-Evjen, se Stoggo på Evjardet.
 3. Ola, f. 1747, heime i 1762.
 4. Per d.y., f. 1750.
 5. Anne, f. ca. 1755, d. 1757.
 6. Bardo, f. 1757, d. 1764.

1777-        Petter Nilssen Bell og Marit Olsdt., se Nordigarden nedafor.