GRØTEMSBRENNAN (STOR-MÆRITMELEN)

Print Friendly, PDF & Email

Dette var husmannsplassen under Nordigarden 8/1. Den lå ut for Dalen, ned for Storbrennan. Alle Melplassene lå ut mot Dambekken og grensa mot Solem. Brennan ble kalt Stor-Pebrennan etter husmanne Per OLsen, og til dels Stor-Mæritmelen etter husmannskona Marit Bardosdt., som skal ha båret hele kornsekken på ryggen. Den senere husmannsko­na, Kari Bardosdt., var heller ingen svekling, men fikk en fin­ger med kolbrann aputert med tappjern og hammer.

Plassen var 12 mælinger. Den er i ft. 1875 kalt Brennen, da enka Marit Bardosdt. hadde 1 ungnaut, 6 sauer og 5 geiter. Det var altså ingen stor plass, men åker slik at 1 åtting bygg og 3 kvarter havre ble sådd og 3 t. poteter satt. Det var den tid bare kvinner på plassen. De siste husmannsfolka reiste til Amerika og Brennan ble lagt øde. Jorda her er utskilt fra Nordigarden under navnet Brennheim 8/5.

Brukere

1847-1875 Ola Tomassen fra Tåmmåghåggån på Solem, f. 1808, d. 1871. G. 1844 m. Marit Bardosdt. fra en plass på Stor-Evja, f. 1818, d. 1895, søster til Ingeborg Bønnhidalen på Sand­vik.
Barn:

  1. Siri, f. 1844, Stor-Siri, budeie på Fossan og fikk kongens fortjenestemedalje i sølv for lang og tru tjeneste, bodde til sist i ei stue på Svinås – Rosenhaugen – død ugift 19 Barn: Johanna, f. 1875 (far: Esten Olsen Grøtemsmelen, Nermelen).
  2. Kari, f. 1847, G. i Lade 1878 m. Johan Estensen Tomset fra Strinda, bodde i Klæbu under navnet Dahl. Barn: Jens, reiste til Amerika.
  3. Ingeborg, f. 1851, bodde i Trondheim.
  4. Marit, f. 1856, d. 1861.
  5. Olina, f. 1860, gift og hadde dattera Marit, f. 1893, se Tømmerli 30/34 under Setsås.
  6. Tomas, f. 1864, d. 1865.

1900-1910 Per Olsen fra Okståstrøa, f. 1850. G. 1873 m. Kari Bardosdt. fra Øver Litltrøa på Litl-Evja, f. 1850, datter til Siri Ingebriktsdt. Siran.

De reiste til Amerika i 1910, dit sønnen før hadde reist.

Barn:

  1.  Brynhild, f. 1872 (far: Jens Persen Velvesrenen, Liagrinda), reiste til Amerika.
  2. Peder, f. 1873, reiste til Amerika.