STENHAUGTRØA

Print Friendly, PDF & Email

Det lå flere husmannsplasser på Stenhaugen. En av disse var Stenhaugtrøa. Det siste Ola Pettersen på Nordigarden gjorde før han flyttet fra bruket og ut på Myrmoen, var å gi Per Per­sen Solemsåsen bygselbrev på 12 mælinger til husmanns­plassen, og dette ble Stenhaugtrøa.

I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer, 6 geiter og 1 gris i fjøset her og utsæden  1/2 t. bygg, 1 t. havre og 4 t. poteter. Enka Brynhild Gunnarsdt. solgte hus og løsøre på plassen til Ola Haldorsen Grøtem for 150 kroner det året sønnen Ola med familie reiste til Amerika, men tok seg sjøl rett til å bo her. Se­nere kom det husmannsfolk her igjen.

Brukere

1834-1881 Per Persen fra Hesttrøa på Nordigarden Solem, f. 1802, d. 1879, gikk under navnet Hen-sme’n og Hen-Pe’n fordi han gjorde hener og solgte, storparten til jemtene under Marsimartnan. Han tok ut stenen ved Nevra i Mostadmarka. G. 1828 m. Brynhild Gunnarsdt. Gullset fra Nirsgarden, f. 1808, død på Solemsåsen 1885.

Barn: (de tre eldste født på Solem):

 1. Per, f. 1828, g.m. Berit Pålsdt. Metrøen, se Neråsen på Solem.
 2. Gjertrud, f. 1830, g.m. Ola Ingebriktsen Grøtemstrøen, Inbrekthaugen, bodde i Mostadmarka.
 3. Marit, f. 1834, g.m. Halvard Simensen Klesettrøen, Glenntrøa.
 4. Goro, f. 1837, g.m. Jon Arnsen Kjøsnesnesset, Arnnesset.
 5. Gunnar, f. 1839, d. 1924, flyttet til Bjørnør i 1854, kom heim igjen og flyttet til Tranøy i Troms i 1874, g.m. Otelie Gudbrandsen, f. 1851, d. 1920, gardbrukere på Uteng i Dyrøy i Troms. Barn: Anna, f. 1877, Brynhild, f. 1879 Gabrielle, f. 1880, Alfred, f. 1883, d. 1902, Olaf. f. 1885 Holger, f. ca. 1890, Kaspara, f. 1893.
 6. Nils, f. 1842, d. 1921, g. 1868 m. Anna Henrikke Jonsdt. Langvik fra Mostadmarka, f. 1844, d. 1922, reiste til Amerika i 1888, etter å ha bodde på Nevermoen i Mostadmarka Barn: Berit, f. 1863 (mor: Marit Nilsdt. Aunet, Nergarden), Peder, f. 1868, John, f. 1870, Bergitte, f. 1872 Marie, f. 1874, Edvart, f. 1876, Jørgine, f. 1878, Nicolai f. 1883, Kristian, død som barn.
 7. Ingeborg, f. 1845, død ugift 1882. Barn: Emil, f. 1877 (far: Gunnar Persen Solem, Uststoggo).
 8. Ingeborg-Anna, g. 1848, g. 18882 m. enkmann Håkon Olsen Glomstad fra Øyer i Gudbrandsdalen, reiste til Amerika i 1883. Barn: Peder, f. 1882, John, f. 1885, Olaf. f. 1891.
 9. Ola, f. 1851, g. 1879 m. Ingeborg Bersvendsdt. Grøtem, Nordigarden 8/2, f. 1862, reiste til Amerika i 1880. Barn: Peder, f. 1879, Berntine Serine, f. 1885, Gea Imanda, f. 1887, Petra, f. 1890, Bendik, f. 1895, Osvald Imanuel, f. 1897.
 10. Berit, f. 1855, g.m. Hans Persen Solemsstuen.

1893-1900 Ingebrikt Olsen fra Alsetskallan, f. 1849, d. 19    . G. 1877 m. Anne Nilsdt. fra Sirmoen, f. 1852, d. 19    .

Barn:

 1. Anne, f. 1878.
 2. Ole, f. 1881, d. 1920, reiste til Amerika i 1902, kom heim igjen, g. 1913 m. Brynhild Pedersdt. Høyby f. 1896, reiste til Canada dagen etter de giftet seg. Brynhild kom heim som enke i 1920. Barn: Illef Petter, f. 1914, bor i Trondheim.
 3. Nils, f. 1885, død som spedbarn etter brannskade.
 4. Nils, f. 1888, d. 1891.
 5. Sigrid, f. 1891, g.m. Ole Pedersen Høiby, bodde i Trondheim.