STENLIA GNR. 9/12

Print Friendly, PDF & Email

Tomta er utskilt fra Hagen 9/9, en eiendom som var solgt fra Utigarden Grøtem og lagt til Jonashåggån 7/4 på Solem, ute ved Bekken. Det var dattera på Jonashåggån – Olga Jonasdt. Solem, f. 3.3.1907 – og mannen Ole Kristensen Eidem (se Gilheim 10/5), f.29.7.1904, d. 1.8.1975, som fikk utskilt tomta og bygde her. De var gift i 1927 og hadde to barn:

  1. Anna Marie, f. 1925, g.m. Sverre Eriksen Solem, Nerhåggån 4/5.
  2. Kjell, f. 2.6.1927, g.m. Ingrid Eldbjørg Nilsdt. Haram fra Haram på Sunnmøre, f. 1933. Barn: Inger Karin, f. 1963, Oddhild Nina, f. 1966.