NILSTRØA PÅ GRØTEM 9/2 (NIRSTRØA)

Print Friendly, PDF & Email

Sommeren 1784 fikk sønnen på Utigarden – Nils Olsen – bygselbrev fra broren Henrik, på 5 mælinger av bruket. Dette var Nordtrøa, eller Nirstrøa som den senere ble kalt etter bureise­ren. Noen dager før bygselbrevet ble datert, var Nils og Gjert­rud Solemshagen gifte, og nå ble de bureisere her på Nordtrøa. I bygselbrevet er det slått fast at Nils skulle arbeide to veker hver sommer hos Utigardsmannen. I Ola Jonsens tid ble plas­sen noe utvidet og det ble også kontraktfesten rett til markaslått.

Familien her levde som husmannsfolk til i 1873, da to av søn­nene, Jon og Nils Olssønner, fikk utskilt plassen med en del jord i tillegg fra Utigarden og skjøte fra Sivert Skrugstad for 170 spd. De reiste senere til Amerika og solgte Nirstrøa til enka Ingeborg Jonsdt. Aftret for 1.500 kroner.

Ole Pedersen Grøtte kjøpte i 1912 en part av Nordigarden Grøtem 8/1 – Katrøa 8/4 – for 1.000 kroner og la den til Nirstrøa.

I 1875 var krøttera på plassen 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 5 geiter, og utsæden 1 åtting bygg, 1 t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 35 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 7 sauer og 2 griser. Det er nå 60 da dyrket og 97 da produktiv skog.

Brukere 1784-1825 Nils Olsen fra Utigarden Grøtem, f. 1758, d. 1847.

G.1784 m. Gjertrud Olsdt. fra Tåmmåshåggån på Solem, f.

1761, d. 1827.

Barn;

 1. Ola, f. 1784,trulig død som barn.
 2. Ola, f. 1786, død som spedbarn.
 3. Ingeborg, f. 1788, g.m. Jon Jonsen Mogård.
 4. Sessil, f.1791, tok over plassen.
 5. og 6. Kari f. 1795, og Kari f. 1796, døde som spedbarn.
 6. Ola, f. 1798, d. 1816.
 7. Ola, f. 1803, d. 1808.

1826-1839 Sessil Nilsdt., f. 1791, d. 1839. G.1826 m. Ola Jonsen Bårsetplassen, f. 1800, d. 1874, som kom fra Eidem, der han var dreng. Han var g.I m. Brynhild Pedersdt. Barnlaust ekte­skap, men Sessil hadde et barn, Erik, f. 1821, d.1823, med Esten Eriksen Solemshagen, Nerhåggån.

1840-1874 Ola Jonsen,  enkmann etter Sessil Nilsdt.  Grøtemstrøen. G.I 1840 m. Brynhild Pedersdt. Solem fra Nordigarden, f. 1809, d. 1905.
Barn:

 1. Sessil, f. 1841, død ugift 1873. Barn: Ingeborg, f. 1865 (far: Ola Jonsen Sandviksgjerdet), reiste til Amerika.
 2. Marit, f. 1843, g.m. Ola Persen Solem d.e., se Trøjardet på Solem.
 3. Per, f. 1846, flyttet til Vågan i Lofoten i 1868, men skal senere ha reist til Amerika.
 4. Jon, f. 1848, reiste til Amerika, død ugift.

5.  Nils, f. 1853, skomaker, reiste til Amerika, død ugift.
1875-1885 Jon og Nils Olssønner.

1886-1906 Ingeborg Jonsdt. Aftret, f. på Mogarden 1839, d. 1906, var enke etter Per Olsen Aftret, Ustistoggo, d. 1877. De hadde to barn, tvillinger:

 1. Ole, f. 1869, tok over bruket.
 2. Brynhild, f. 1869, død 1933, gift Rønne på Ørlandet, men barnlaus.

1907-1936 Ole Pedersen Grøtte f. 1869, d. 6.2.1942. G. 1899 m. Maren Olsdt. Slindmoen fra Nordmoen, f. 1868, d. 1920.
Barn:

 1. Inga Petrine, f. 12.10.1899.
 2. Peder, f. 1901, tok over bruket.
 3. Sigrid Hilda, f. 1909, se Myrmoen 8/6.

1937-1968 Peder Olsen, f. 7.10.1901, d. 14.3.1971. G.1924 m. Petrine Kristensdt. Stamnes fra gnr. 25/2, f. 21.6.1902.

Barn:

 1. Mildrid,  f.  15.6.1924,  g.m.  Peter Antonsen Skjerve fra Ytterøya, bor i Trondheim. Barn: Arne, f. 1962.
 2. Olav,  f.  12.7.1930,  g.m.  Solveig Oddmundsdt.  Schie fra Sarpsborg, f. 1930, bor på Heimdal. Barn:  Sigrid, f. 1959 Ola, f. 1962, Oddmund, f. 1971.
 3. Kristen, f. 28.10.1931, g.m. Gudveig Hansdt. Solberg fra Dokka, f. 1927.
 4. Steinar, f. 24.7.1936, g.m. Marit Jonsdt. Hoem, f. 1937, bor på Frøya. Barn: Inga Petrine, f. 1964, Jorunn, f. 1965, Peder, f. 1967, Steinar, f. 1969.
 5. Bjarne, f. 1939. tok over bruket.

1969- Bjarne Pedersen Grøtte, f. 9.4.1939. G.m. Ingrid Asbjørnsdt. Sivertsen fra Volda, f. 3.10.1940.

Barn:

1. Per, f. 1960. 2. Ingunn, f. 1965. 3. Anne, f. 1968.