NORDGJERDET PÅ GRØTEM GNR 9/4 (NORDJARDET)

Print Friendly, PDF & Email

Det var visstnok Ola Ingebriktsen Øråsplassen og kona Inge­borg Pedersdt. som først kjøpte Nordjardet. De nevnes fra først som gardmannsfolk her, men sener er de husmannsfolk. De hadde ikke skjøte. De reiste ut og Nordjardet ble bygslet bort av Jon Jonsen Snustad til Haldor Jonsen og kona, men de tok over halve Nordigarden og flyttet dit. I 1869 ble jorda her utskilt fra Utigarden og solgt til husmannen på Trøhaugen –Per Ivarsen. Det fulgte litt skogmark med og seterrett på Storlivollen og Fremmervollen. Per og kona Anne Estensdt. drev plassen Trøhaugen sammen med Nordjardet, men da bygselen på den gikk ut, ble plassen lagt til Ivarsgarden igjen.

I 1875 var det 1 hest, 3 kyr, 3 ungnaut, 13 sauer, 9 geiter og 1 gris i fjøset hos Per og Anne og de sådde 1 t. bygg og 3 t. havre og satte 4 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 7 sauer og 2 griser og 30 da dyrkajord. Det er nå 46 da dyrkajord og 343 da produktiv skog med 16 kbm årlig tilvekst på bruket.

Fra Nordjardet er utskilt  Solbakken 9/10.

Brukere

1858-1865 Ola Ingebriktsen fra Øråsplassen i Flora, f. 1819. G.1842 m. Ingeborg Persdt. fra Ustigarden Rolset, f. 1819.

De hadde først hatt farsplassen hans. Familien reiste til Amerika i 1866.

Barn:

 1. Anne, f. 1843. Barn:Ingebrigt, f. 1862 (far: Jon Torkjelsen Grøtemshaugen, Stenhaugen).
 2. Per, f. 1847, heime i 1865.

1866-1869 Haldor Jonsen Grøtem, Nordigarden, hadde bygse­len, men bodde ikke her.

1870-1895 Per Ivarsen fra plassen Trøhaugen på Ivarsgarden Grøtem, f. 1829, d. 1893. G.1859 m. Anne Estensdt. fra Fuglemsmoen, f. 1834, d. 1912.

De var husmannsfolk på Trøhaugen før de flyttet hit.
Barn:

 1. Iver, f. 1858, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1861, d. 1907, g.i Lade 1886 m. Paul Edvard Endresen Rotvollaunet, f. 1860, d. 1917, vognmann, bodde på Tunga på Strinda. Barn: Anna Eline, f. 1887, Paul Arild, f. 1895, Oskar, f. 1898.
 3. Ingeborg, f. 1863, død ugift, men hadde sønnen Ingvald Tanem, f.1899.
 4. Esten, f. 1867, treskjærer, d. 1937, g.1894 m. Inga Oline Sommervoll fra Trondheim, f. 1876, bodde i Trondheim. Barn: Peder, f. 1894, Alf Rudolf. f. 1895, Ole Asbjørn, f. 1898, Egil Ingvald, f. 1899, Gerhard Petter, f. 1902, Torvald, f. 1903, d. 1927, Olaf Øistein, f. 1904, Otto, f. 1905, død som spedbarn, Ivar Ragnar Manfred, f. 1907, Thomas, f. 1909, Ingeborg Synøve, f. 1911, d. 1912, Svanhild Ingeborg Synøve, f. 1914.
 5. Ole, f. 1869, bodde på Ranheim, død ugift 1896.
 6. Gurine, f. 1872, død som spedbarn.
 7. Peder, f. 1873, reiste til Amerika, død i Minnesota 1901.

1896-1943 Iver Persen, f. 1858, d. 10.11.1943, var i ungdommen uheldig og kom bort i hestevandringen under trøsking. Han fikk etter dette amputert en fot, men ble like vel bra arbeids­kar og dugende gardbruker.

G.1896 m. Gurine Eriksdt. Amdal fra Oksvollbjørga, f. 1874, d. 1960.

Barn:

 1. Anna, f. 29.5.1898, g.m. Olaus Olsen Kjøsnes, Lervika 152/2.
 2. Peder, f. 1901, d. 1914.
 3. Anne Johanne, f. 1904, d. 1973, g. 1926 m. John Johansen Auranaune på Skatval. Barn: Johan, f. 1926, Magne, f. 1929, Gerd, f. 1934, Ivar, f. 1940.
 4. Emil, f. 1905, tok over bruket.Marit, f. 26.6.1908, bodde heime, død ugift 23.6.1978.
 5. Milda Marie, f. 27.1.1911, driver bruket sammen med broren
 6. Ingvald Georg, f. 5.5.1913, g. 1942 m. Karen Olsdt. Engan, Utistoggo, bor i Trondheim. Barn: Inger Karin, f.1945.
 7. Petra Ovedie, f. 10.1.1916, butikkdame i Skaun og senere i Surnadalen.

1944-       Emil Iversen Grøtte, f. 26.12.1905, var landpostbud i lang tid.