MYRPLASSEN GNR 9/4 (MYRAN)

Print Friendly, PDF & Email

Utpå Myran satte sønnen på Utigarden seg ned som hus­mann under broren. Dette var Per Henriksen, som etter man­ge års husmannsliv kom i legd. Kona, Mali Estensdt., døde tid­lig, og det satt bare karer igjen på Myran. Det var svært fat­tigslig her, både hos Per og senere hos sønnen Henrik og kona Kari. Jon Jonsen Snustad tok og bygslet bort plassen til Ola Jo­nassen på Jonashåggån, men det kom til ei ordning med Hen­rik, slik at han fortsatt fikk bo på plassen.

Myran ble i 1869 utskilt fra Utigarden og solgt til Simen Torstensen Korsvold, som senere flyttet hit med familien sin. Det gamle husmannsfolket måtte nå ut. Hans Simensen Korsvold solgte Myran i 1880 til Sivert Eriksen Solemshagen for 800 kro­ner. Etter ham ble bruket ofte kalt Sivertmyran, da det var to Myrplasser.

I 1963 kjøpte Ole Pedersen Fuglem eiendommen Melen 9/8 og la den til Myran. Denne eiendommen var i 1905 utskilt fra Uti­garden og senere hørt Ole Grøtheim, Tåmmåsgarden, til.

I 1875 hadde Simen og Anne Korsvold 1 hest, 2 kyr, og 8 sauer på Myran, sådde 1 1/2 t. korn og satte 3 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 35 da dyrkajord og 1 hest, 5 kyr, 2 ungnaut, 7 sauer og 1 gris på bruket. Det er nå 60 da dyrket og 240 da produktiv skog her.

Fra Myran er utskilt: Bjørkly 9/13  i 1947 til Birger Næssmo.

Soltun 9/14 i 1951 til dattera her, Signe Kristine. Bekkestua 9/20 til dattera Aud Irene. Dambekken 9/21 til sønnen Per Jan.

Brukere

1825-1855 Per Henriksen fra Utigarden Grøtem, f.1790, d. 1876. G.1821 m. Mali Estensdt. fra Framistoggo Kolsetmoen, f. 1791, d. 1841, taus på Hove.
Barn:

 1. Haldor, f. 1820, død som spedbarn. (Mor: Mali Haldorsdt. Svinåsplassen, taus på Grøtem.)
 2. Henrik, f. 1821, tok over plassen.
 3. Esten, f. 1825, flyttet til Strinda i 1854, g.1862 m. Johanna Sofie Hansdt. Måsø fra Hitra, f. 1818.
 4. Jon,  f.  1831,  g.1860 m.  Ingeborg Olsdt.  Kjøsnes,  Ol-Orsrommet, f. 1832.

1854-1870 Henrik Persen, f. 1821, G.1854 m. Kari Halvardsdt. Nervik fra Nordinesset, f. 1829, d. 1885.

Henrik og kona flyttet til søster hennes på Myrmoen på Grø­tem, men ble med sønnen Per til Amerika.
Barn:

 1. Mali, f. 1854, død som spedbarn.
 2. Per, tvilling, f. 1854, reiste til Amerika, g.m. Ingeborg Olsdt. Toppen fra Malvik. Barn: Ole, f. 1875 (mor: Goro Olsdt. Garbergsbjørgen), se Garbergsbjørga 33/19.
 3. Halvard, f. 1856, druknet på Selbusjøen under skeisrenning 24.1.1886.
 4. Mali, f. 1857, d. 1860.
 5. Henrik, f. 1858, d. 1860.
 6. Anne, f. 1859, d. 1861.
 7. Haldor, f. 1861, d. 1864.
 8. Henrik, f. 1863, d. 1865.
 9. John, f. 1866, reiste til Amerika, der han ble prest.
 10. Henrik, f. 1870, død som spedbarn.
 11. Arnt, f. 1874.
 12. Per, f. 1876, død som spedbarn.

1873-1879 Simen Torstensen og kona Anne Hansdt. Korsvold fra Dovre kom hit til bygda fra Leinstranda. Hit til Myran flyt­tet de fra Nesto Fuglem i 1872. De var sjøleiere fra 1876. Om denne familien, se Ysterbakkan på Litl-Evja.

1880-1931 Sivert Eriksen fra Nerhåggån på Solem, f. 1849, d. 14.11.1938. G.1873 m. Kari Evensdt. fra Nistoggo Aunet, f. 1850, d. 19.. datter til Siri Olsdt. fra Ustistoggo Engan. Barn:

 1. Erik, f. 1873, g.I m. Sofie Halvorsen, I m. Gine Marie Bendiksen, se Solemshåggån (Nerhåggån).
 2. Emil, f. 1875, d. 1882.
 3. Ingebrigt, f. 1877, reiste til Amerika i 1902, d. 1936. Barn: Gustav f.1902, se Gilheim 10/5 under Grøtem.
 4. Sigrid, f. 1878, reiste til Amerika i 1903.
 5. Sivert, f. 1880, død av brannsås 1882.
 6. Marit, f. 1882, g.m. Haldor Renaldsen Grøtte, Tåmmåsgarden, reiste til Amerika i 1904.
 7. Emil Peder, f. 1884, d. 1885.
 8. Sivert, f. 1886, reiste til Amerika i 1907, bodde i Washing­ton.
 9. Ingeborg, f. 1889, tok over bruket.
 10. Marie Johanna, f. 1894, død som spedbarn.

1932-1955 Ingeborg Sivertsdt., f. 1889, d. 14.4.1968. G.1922 m. Ole Pedersen Fuglem fra Brennan 14/2, f.1899, d. 4.10.1980.

Barn:

 1. Peder, f. 1922, tok over bruket.
 2. Signe, f. 1924, g.m. Oddleif Jonassen, se Soltun 9/14 nedafor. 1956-           Peder Olsen Fuglem, f.25.10.1922.

G.m.Målfrid Paulsdt. Solem fra Jonashåggån 7/4, f. 9.4.1930.

Barn:

 1. Olav, f. 22.8.1949.
 2. Per Jan, f. 1954, g.m. Gerd Frøseth, se Dambekktun 9/21 nedafor.
 3. Aud Irene, f. 1957, g.m. Tor Gunnar Solem, se Bekkestua 9/20 nedafor.