EINARHAUGEN GNR 9/6 (ENARHAUGEN)

Print Friendly, PDF & Email

Hit flyttet det gamle Utigardsfolket da det gikk fra bruket sitt. Her levde de som husmannsfolk til de flyttet og reiste til Minnesota. Det var Haldor Olsen Grøtem, Ivarsgarden, som kjøpte husmannsplassen. Dattera ble gift med Haftord Olsen og de tok over. Bruket ble utvidet da Storåkeren 11/6 ble slått sammen med det. Storåkeren var en part av en eiendom som Haldor Olsen hadde fått utskilt fra Nergarden Grøtem og lagt til Ivarsgarden. Det var halve eiendommen – Storåkeren nedre – som ble lagt til Enarhaugen da Haftord flyttet hit. Han fikk også ta over halvparten av Grøtemsenget 8/3 en eiendom ved Nea som hadde hørt Nordigarden Grøtem til.

I 1875 var det 2 kyr, 10 sauer og 6 geiter i fjøset på Enarhau­gen. Utsæden var 1/4 t. bygg, 1/8 t. blandkorn, 3/4 t. havre og 4 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 30 da og krøttera 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 15 sauer, 2 geiter og 1 gris. Det er 42 da produktiv skog på bruket.

Fra Enarhaugen er utskilt: Bjørklund 9/15 i 1954 til Erling A. Grøtte. Uthaug 9/16 i 1954 og 9/18 i 1966 til Johan E. Slind. Steinrøysa 9/17 i 1958 til Arnold Grøtte.

Brukere

1856-1864 Einar Olsen og kona Brynhild Haldorsdt., se Utigarden Grøtem.

1865-1884 Ola Einarsen, f. 1831, d. 1898, drev som murer. G.1859 m. Eli Andersdt. Aunmoen fra Ølløvrommet på Aunet, f. 1830, d. 1905, datter til Siri Bersvendsdt. fra Pigarden Drag­sten.

De tok over plassen etter foreldra hans, men reiste i 1887 til Amerika, bodde i Minnesota. Barn:

 1. Brynhild, f. 1859, g.m. Jon Pålsen Svinås, Plasshaugen, reiste til Amerika i 1883.
 2. Sigrid, f. 1862, reiste til Amerika, g.m. Peder Olsen Svinås, Storhaugen, bodde i Minnesota.
 3. Ragnhild, f. 1867, G. i Amerika m. Ole Gunnarsen Aune, f. Slind i 1867.
 4. Marit, f. 1871, g.m. Jon Endressen Eidem, Oppigarden, reiste til Amerika.

1895-1904 Marit Haldorsdt. Grøtem (se Ivarsgarden Grøtem), f.1870, d. 20.6.1904.

G.1895 m. Haftor Olsen Slind fra Nordmoen, f. 1869, d. 3.11.1925, som var g.I m. Ingeborg Mikalsdt. Langseth.

Marit og Haftor tok over bruket etter mor hennes.

Barn:

 1. Ole, f. 1897, tok over bruket.
 2. Marie, f. 27.1.1900, g.m. Alf Grøtte, f. 1896, d. 1958. Barn: Erling, f. 1922, Haldor, Arne, f. 1933.
 3. Sigrid, f. 10.5.1904, d. 1932, g.m. Ole Tyholt fra Stjørdalen.

1905-1925 Haftor Olsen Grøtte, enkmann etter Marit Haldorsdt. G.I 1906 m. Ingeborg Mikalsdt. Langseth fra Utigarden, f. 1878, d. 19. flyttet som enke til Bårsethaugen. Barn:

 1. Marit, f. 12.6.1907, g.m. Ingebrigt Arntsen Nykkelmo, se Brennli 57/2 under Eidem.
 2. Mikal, f. 6.6.1909, se Bårsethaugen 54/3.
 3. Haldor, f. 24.9.1913, g.m. Anna Elisabeth Pedersdt. Avelsgård, se Bårsethaugen 54/3.
 4. Magnus, f. 1.3.1915, g.m. Johanna Ingebrigtsdt. Kjeldstad. f. 2.2.1919. Barn: Marit Ingeborg, Heidi Irene.
 5. Paul, f. 1917, g.m. Gertrud Dalzer, se Utsikten 33/23 under Garberg.
 6. Inga, f. 1.9.1920, g.m. Otto Ruffner, se Åsheim 56/22 under Eidem.

1926-        Ole Haftorsen Grøtte, f. 29.9.1897.