UTHAUG GNR 9/16 og 9/18

Print Friendly, PDF & Email

Johan Estensen Slind fra Nygarden Solem 4/10, f. 31.1.1909, fikk utskilt Uthaug fra Enarhaugen i 1954 og 1966. Han eide og­så en part av Grøtemsenget 8/3. Eiendommene ble i 1973 skjø­tet til søstersønnen Erling Olav Olsen Balstad fra Engheim 17/10.