NER STENHAUGEN GNR 10/9

Print Friendly, PDF & Email

Dette var plass under Ivarsgarden og Negarden, men jorda som i 1896 ble utskilt til Ingebrikt Jonsen var fra Ivarsgarden. I tillegg fikk Ingebrikt med Stenhaugslåttan 9/7 utskilt fra Utigarden. Da Ingebrikt var død, kjøpte John P. Fuglem på Dalen 11/11 Stenhaugslåttan, mens Haldor Sesseng på Negarden kjøpte Ner Stenhaugen. I 1875 hadde Erik og Berit 2 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 3 geiter på plassen, sådde 1 åtting bygg og  1/2 t. havre og satte 31/2t. poteter.

Brukere

1811-1849 Ola Eriksen d.y. fra Tåmmåsgarden Grøtem, f. 1771, d. 1839. G.1806 m. Berit Olsdt. fra Bruplassen på Negar­den Grøtem, f. 1778, d. 1861.

De kom her som husmannsfolk etter at bror hans fikk tak i Ivarsgarden.

Barn:

  1. Jente, f. 1807, død som spedbarn.
  2. Erik, f. 1810, tok over plassen.
  3. Marit, f. 1817, flyttet til Mostadmarka i 1836.

Marit Olsdt., f. 1817, hadde dattera Kari Nilsdt., f. 1853, d. 1928, oppfostret på Ner Stenhaugen, og hun igjen hadde dattera Berit, f. 1879, d. 1955 (far: Kristen Anderssen Åkvik fra Nordmøre), som også vokste opp her, g. 1910 m. Karl Hanssen Hovind fra Horg, f. 1877, d. 1942, bodde i Trondheim. Barn: Birger, f. 1908, Ingeborg, f. 1911, Ingrid, f. 1913, Helga, f. 1915, d. 1944, Harald og Kristine, tvillinger, døde som spedbarn, Kristine, f. 1921, d. 1941.

1850-1892 Erik Olsen, f.1810, d. 1892. G.1850 m. Berit Bardosdt. Aunmoen fra Bardoplassen, f. 1815, d. 1898, søster til Go­ro Fuglemsrønningen.

Barn:

  1. Marit, f. 1852, d. 1853.
  2. Marit, f. 1857, d. 1859.

Fosterbarn:

  1. Kari, f. 1853, (foreldre: Marit Olsdt. Grøtem og Nils Persen Være), bodde ugift i Trondheim.
  2. Olina, f. 1867, (foreldre: Ingeborg Persdt. Fossan og svensk­en Lars Eriksson). Barn: Berta, f. 1889, d. 1891. (Far: An­dreas Larssen Brønøy fra Nordland.)

-1900- Ingebrikt Jonsen, f.1871, død ugift 19 , som hadde mor sin, Dordi Jonsdt. Stokkmoen, f. 1843, d. 19 , med seg. Faren var Jon Larssen Lufall på Hølonda.