TRØHAUGEN GNR 10/3 og 11/7

Print Friendly, PDF & Email

Haugaplassene på Grøtem var konsentrert i nord mot ut­mark og skog, til området austover fra der vi nå finner bruket Dalen, forresten også en gammel husmannsplass, og til Grøtemselva. Her lå Stenhaugplassene, Skreddarhaugen og Trø­haugen. De lå i sameie, slik at flere bruk hadde part i samme plassen, og derfor er det svært vanskelig å holde de enkelte plassene fra hverandre til en hver tid. Brukerrekkene må vi ta med et visst forbehold. På de fem Haugaplassene bodde det i 1875 til sammen nær 30 mennesker, på et område som et halvt hundreår senere så og si var folketomt!

Noe av det en kan dra i tvil her, er om den gamle Trøhaugen, der ei grein av Ivarsfolket bodde, er den samme plassen som den senere Trøhaugen (Jonashaugen). Den gamle ble lagt øde da sønnesønnen til bureiseren, Per Ivarsen, kjøpte Nordjardet på Utigarden Grøtem og flyttet dit. Men plassen ble lenge dre­vet sammen med Nordjardet og lå øde for fastboende.

Halvparten av Trøhaugen hørte Ivarsgarden til. Den ble i 1917 utskilt og kjøpt av husmannsenka Berit Hansdt. for 250 kroner. Andre halvparten – 11/7 – var sameie til Nordgardsbruka, Utigarden, Ivarsgarden, Tåmmåsgarden og Negarden og ble utskilt samme året og tatt over av Berit for 240 kroner. I 1926 ble Sørli 10/4 utskilt fra Ivarsgarden og lagt til plassen. Bernhard Johansen Grøtte tok over bruket etter mor si, men solgte i 1935 til Ole Anderssen Renå og slått sammen med Skreddarhaugen til bruket Haugli.

Brukere

1801-1822 Per Ivarsen fra Ivarsgarden Grøtem, f. 1752, d. 1812. G.1794 m. Gunhild Bersvensdt. fra Nesto Fuglem, f. 1769, d.1822.

De var brukere her, på jord fra heimbruket hans.
Barn:

 1. Ivar, f. 1795, tok over plassen.
 2. Anne, f. 1797, d. 1807.
 3. Bersven, f. 1808, flyttet til Snustad i Mostadmarka som dreng i 1828, g.i Lade 1842 m. Sofie Jonsdt. Storodden, datter til Jon Olsen fra Mebakken og Gjertrud Fossan. Barn Johan Petter, f. 1844, oppfostret på Trøhaugen, tjente på Grøtem ennå i 1866.

1823-1864 Ivar Persen, f. 1795, d. 1864. G. 1825 m. Marit Andersdt. Gullsetglennen, f. 1801, død på Nordjardet 1875.
Barn:

 1. Gunhild, f. 1826, g.m. Sivert Halvardsen Solemstrøen, se Solemsåsen.
 2. Per, f. 1829, g.m. Anne Estensdt. Fuglemsmoen, se Nord­jardet på Grøtem.

1865-1868 Per Ivarsen og Anne Estensdt. flyttet til Nordjardet og drev senere plassen sammen med den eiendommen.

1890-1900 Johan Jonsen fra Bjørkliåsen i Klæbu, f. 1859, d. 19   , var skomaker. G. 18    m. Berit Hansdt. fra Dragstmoen, f.1859, d. 19   .
Barn:

 1. Bernt, reiste til Amerika, bodde i Nortwood.
 2. Edvart, f. på Solem 1886, reiste til Amerika, bodde i Minne­apolis.
 3. Arnt, f. 1888, reiste til Amerika, bodde i Fairmont.
 4. Hanna, f. 1890, reiste til Amerika, bodde i Portland.
 5. Hansine, f. 1893, G. i Amerika 1922 m. Peter Thime fra Time på Jæren f. 1894. Barn Lawrence Melwin f. 1923, James Birger f. 1925.
 6. Bernhard, f. 1897, g.m. Kari Jonsdt. Sandvik, se Espet 30/23 under Setsås.
 7. Ludvik, f. 1900, reiste til Amerika, bodde i Minneapolis.