ELVABAKKEN GNR 11/5

Print Friendly, PDF & Email

På Nergardsjordet nede ved Grøtemselva bygde søskenbar­na Goro Persdt. fra Negarden, f. 1836, og mannen Per Jonsen fra Nordigarden, f. 1834, seg hus og fikk i 1863 utskilt jorda her. Men fem år senere reiste familien til Amerika, der den bosatte seg i Minnesota. Eiendommen ble lagt til Negarden igjen. Go­ro og Per var gifte i 1859 og barna var:

  1. Siri, f. 1859, g. 1881 m. Lewis M. Olson fra Eiker i Buskerud. Barn: Martin Alwin, f. 1882, d. 1898, Georg Peder, f. 1884, Inga Caroline, f. 1886, Emma Marie, f. 1889, Harry Adolph, f. 1891, Lillie Sophie, f. 1893, d. 1898, Anton, f. 1896, død som spebarn, Alfred Melwin, f. 1897, Alwin Oscar, f. 1900, Anna Sophie, f. 1902, død som spebarn, Morris Albert, f. 1903.
  2. Mali, f. 1862.
  3. John, f. 1865.