GRØTEMSMELEN (ØVERMELEN)

Print Friendly, PDF & Email

Dette var plass under Negarden, også kalt Mykylmelen. Hans Johansen fikk bygselbrev på 15 mælinger jord hausten 1841, men han og Ingeborg Tomasdt. hadde slått seg ned her fem år tidligere. I 1875 hadde husmannsfolket 1 ku, 5 sauer, 5 geiter og 1 gris, sådde 1 t. korn og satte 3 t. poteter.

Brukere

1836-1865 Hans Johansen (Bjørnør) fra Jehanplassen på Ner-Hårstad, f. 1801, d. 1865. G. 1827 m. Ingeborg Tomasdt. fra Tåmmåshåggån på Solem, f. 1804, d. 1862.

Familien hadde losjert på Solem før den kom her.
Barn:

 1. Dordi, f. 1827, tok over plassen.
 2. Siri, f. 1830, g.m. Nils Jonsen Eidmsnesset – under Ustigarden Eidem.
 3. Johanna,  f.  1833,  g.m. Bersven Haftordsen Slindmoen, Nordmoen.
 4. Tomas, f. 1836, flyttet til Tromsø i 1850, kom senere igjen, flyttet til Bodø I 1864.
 5. Ingeborg, f. 1841, d. 1845.
 6. Jonas, f. 1843, d. 1845.
 7. Ingeborg, f. 1846, g.m. Jon Jonsen Eidemstrøen under Negarden Eidem.
 8. Dødfødt gutt i 1849.
 9. Berit, f. ca. 1849, heime i 1865.

1866-1897 Dordi Hansdt., f. 1827, d. 1897. G. 1860 m. Mikkel Jonsen Moslettkvitlen, f. 1836, d. 1895.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1860, d. 1862.
 2. Marit, f. 1861, tjente i Mostadmarka i 1875.
 3. Hans, f. 1863, d. 1865.
 4. Hans, f. 1866, G. i Lade m. Karoline Georgine Gabrielsen fra Sortland i Nordland, f. 1872, reiste til Amerika i 1909, bodde i Minneapolis, senere i Gornell i Wisconsin. Barna: Gustav Marelius, f. 1894, Mikal Gerhard, f. 1896, Catharine Anette, f. 1898, Dagmar, f. 1900, Folleid, f. 1905, Helge, f. 1907, John Isidor, f. 1911.
 5. Gunnar, f. 1870.

1900-1922 Ole Olsen Renå fra Ustigarden Renå, f. 1855, d. 1922. G. 1876 m. Gjertrud Guttormsdt. Amdalshaugen, f. 1848, d. 11.12. 1934.
Barn:

 1. Marit, f. 1878, tok over plassen.
 2. Karen, f. 1881, d. 1907.
 3. Anne, f. 1885, g.m. John Olsen Warmdal, Varmdalsåsen 4/2.
 4. Gurine, f. 1890, g.m. Bernt Hanssen Solem, Stoggo 7/9. 1923-1953 Marit Olsdt. Grøtte, f. 1878, død ugift 1953.

Barn:   1.  Gudrun,  f.  1906,  d.  1933. 2.  Sverre Vidolf Strøm (fostersønn), f. i Trondheim 1921, d. 1940.