SKREDDARHAUGEN

Print Friendly, PDF & Email

Denne plassen er også kalt Sterihaugen, men senere Skreddarhaugen etter husmannen Ola Persen, som var skredder. Samme yrket hadde forresten naboen på Øver Stenhaugen -Torkjel Jonsen – men han var nå så gammel at han hadde nok vansker med å tre nåla. Begge disse plassene hørte Negarden til, men hadde opphavlig ligget i sameiemark. I 1875 hadde Skreddar’n og Gunhild 1 ku, 3 sauer og 1 geit, sådde 3/4 t. havre og satte 1 t. poteter, så plassen ga ikke stor avkastning.

Brukere

1858-1880 Ola Persen fra Fuglemsbrennan, f. 1829, var skred­der. G. 1854 m. Gunhild Eriksdt. fra Balstadjardet, f. 1832, d. 1887. Familien reiste til Amerika i 1880 og bodde i Minnesota. Ola og de to yngste barna var heime på Stranda 1889-91, men reiste over igjen. Barn:

 1. Marit, f. 1854, d. 1939, g. 1883 m. Ole Jonsen Østhus i Soknedalen, f. 1856, d. 1928.
 2. og
 3. Dødfødt barn i 1856 og 1857.
 4. Guri, f. 1859, flyttet til Lade i 1875, senere til Amerika, g.m. Andreas Normann fra Mostadmarka, bodde i Minne­sota.
  Barn: Olaf. f. 1882, Anna Oline, f. 1886, Gustav, f. 1889, Gina, f. 1896, Alma Pauline, f. 1898.
 5. Ragnhild, f. 1861, g. 1885 m. Nils Østby fra Odalen, bodde i Nord-Dakota og hadde 13 barn.
 6. Per, f. 1864, d. 1866.
 7. Peder, f. 1868, bodde i Minnesota under navnet Fuglem.
 8. Johanna Eline, f. 1871, g.m. Halvor Normann fra Mostad­marka, bodde i Minnesota, hadde 5 barn.
 9. Ola, f. 1873, død som barn.
 10. Ole, f. 1876, bodde i Minnesota.
 11. Emilie, f. 1880, seks veker da de reiste over, kom igjen og bodde hos søstera i Soknedalen, reiste over på nytt, g. 1902 m. Hans Johnson.

1881-1891 Hans Valdemarsen og Marit Iversdt, se Varmdal. 1900- Goro Persdt. fra Stenhaugtrøa, f. 1837, tok over husmannsstua. Hun var enke etter Jon Arnssen Kjøsnesnesset og gikk under navnet Jo-Arns-Goro. Hun og Jon hadde flere barn, se Arnnesset på Kjøsnes.