ØVER STENHAUGEN

Print Friendly, PDF & Email

Ola Jonsen og Berit Jonsdt. var bureisere på Stenhaugen et­ter at de måtte gi opp bygselen på Nordigarden Grøtem i 1783.

De fikk byselbrev fra Hospitalet på et stykke utmark imot å svare 1 1/2 rdr. i årlig leie. Plassen lå i sameie og alle de fem Grøtemsbruka hadde sin part i den, fordelt etter skylda. Negarden, Nordigarden og Utigarden eide hver en firepart, mens Tåmmåsgarden og Ivarsgarden hadde hver sin åttepart. Den­ne familien var de første som bosatte oppe i Haugen. På Øver Stenhaugen bodde det folk i vél et hundreår.

Torkjel og Brynhild hadde i 1875 3 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer, 5 geiter og 1 gris på plassen, sådde 1 kvarter bygg og 1 1/2 t. havre og satte 4 t. poteter, som viser at dette var en stor plass.

Brukere

1783-1798 Ola Jonsen og Berit Jonsdt., se Nordigarden (Jensgarden) Grøtem.

1799-1826 Jon Olsen d.e., f. ca. 1757, d. 1832, tok over plassen etter foreldra. G. i 1792 m. Brynhild Ivarsdt. Grøtem fra Ivars­garden, f. 1747, d. 1797.

G. I 1800 m. Marit Gunnarsdt. Gullset, f. ca. 1757, d. 1839, som var G. i m. Ola Estensen Gullset, Orsgarden, og hadde med ham dattera Anne, f. 1788, G. i m. Nils Olsen Eggen d.e., I m. Per Olsen Tiller, se Eggaodden. Barn: Brynhild, f. i 2. ekteskap 1801, tok over plassen.

1827-1881 Brynhild Jonsdt., f. 1801, d. 1885. G. 1827 m. Torkjel Jonsen Sandvikstrøen fra Litltrøa, f. 1803, d. 1888, som var sko­maker.
Barn:

  1. Jon, f. 1828, d. 1855.
  2. Ola, f. 1831, d. 1833.
  3. Jon d.y., f. 1835, d. 1930, flyttet til Trondheim i 1862, g. 1869 m. Hanna Petrine Arntsdt. Ramstad fra Dyrøy i Troms, f. 1843, gardbrukere i Håvik i Tjeldsund i Nordland. Barn: Ingebrigt, f. 1862 (mor: Anne Olsdt. Grøtem, Nordjardet), følgte mora til Amerika, Anna Johanne, f. 1869, Torvald, f. 1872, d. 1880, Johan Petter, f. 1873, Ole Ivar, f. 1875.
  4. Berit, f. 1838, g.m. Ola Olsen Aftretsåsen, Ol-Orsåsen. Hun bodde her i 1875 mens Ola arbeidet i brennevinsbrenneri i Trondheim. Han var sønnen til Ola Tomassen fra Utistoggo Engan.
  5. Marit, f. 1843, g.m. Haldor Persen Svinås, se Haldobakken på Fossan.