BRUPLASSEN

Print Friendly, PDF & Email

Der vegen går over Grøtemselva lå Bruplassen, som hørte Negarden til. Den ble lagt øde da folket her flyttet over sjøen til Håmmårssvea.

Brukere

1782-1814 Ola Tomassen fra Nordtrøa på Lekvoll, f. 1752, d. 1842, var bror til husmannen på Manntrøa – Tomas. Ola var bå­de skomaker og båtbygger. G. 1778 m. Marit Olsdt. fra Midti-Stokkan, f. 1757, d. 1836.

Etter at sønnen med familie flyttet, er Ola og Marit ført som losjerende på Negarden, men bodde trulig i husa på Bruplas­sen.
Barn:

 1. Berit, f. 1778, g.m. Ola Eriksen Grøtem, se Ner Stenhaugen under Ivarsgarden.
 2. Kari, f. 1782, g.m. Bardo Svensen Mogardsmoen, se plass under Stor-Evja. Foreldra til Ingeborg Bønnhidalen og Stor-Marit Grøtemsmelen.
 3. Tomas, f. 1784, tjente på Fuglem i 1801.
 4. Ola, f. 1787, tok over plassen.
 5. Ingeborg, f. 1792, d. 1797.
 6. Ingeborg, f. 1797, heime i 1811.
 7. Marit, tvilling, f. 1797, g.m. enkmann Gunnar Estensen Krokstad, se Flønesaunet.

1815-1820 Ola Olsen, f. 1787. G. i 1815 m. Ingeborg Guttormsdt. Fuglemsodden fra Høyby, f. 1787, som hadde vært taus på Solem.

De flyttet over sjøen til Håmmårssvea der de i 1821 bygslet. Ola ble g. i 1844 m. Marit Haldorsdt. Hammer.
Barn, alle i 1. ekteskap (de tre yngste født på Håmmårssvea):

 1. Marit d.e., f. 1815, g.m. Pål Monssen Fuglemstrøen, Mongstrøa.
 2. Marit, f. 1815, tvilling, d. 1817.
 3. Marit, d.y., f. 1818, flyttet til Mostadmarka i 1836 G. i Lade 1864 m. enkmann Johan Persen Vik (Nossum) fra Skogn, f. 1823.
 4. Ingeborg, f. 1820.
 5. Nils, f. 1821, g.m. Kari Halvardsdt. Nerviknesset, se Håmmårsvollen.
 6. Kari, f. 1823, g.m. Ola Olsen Pundsgjerdet.
 7. Berit, f. 1828, g.m. Per Persen Dragstbakken.

1833-1835 Jon Haldorsen fra Negarden Grøtem og Siri Persdt. flyttet til Nordigarden Grøtem.