FUGLEMSRØNNINGEN

Print Friendly, PDF & Email

Rønningen var plass under Nesto, Den ble lagt øde da søske­na Nils og Anne i 1909 reiste til Amerika. I 1875 hadde hus­mannsfolket 1 naut, 6 sauer og 4 geiter, sådde 1/4 t. bygg og  1/2 t. havre og satte 2 t. poteter.

Brukere

1787-1814 Guttorm Olsen fra Nordigarden Solem, f. ca. 1753, d. 1813, var sønnen til Ola Guttormsen Grøtem, Ivarsgarden, men vokste opp hos morfolket sitt på Solem. G. 1786 m. Brynhild Andersdt. fra Utigarden Langset, f. ca. 1755, d. 1814, som hadde tjent på Prestgarden.

Barn:

 1. Gunhild, f. 1787, tok over plassen.
 2. Ola, f. 1790, levde 1801, men trulig død ung.

1815-1849 Gunhild Guttormsdt, f. 1787, d. 1871. G. 1814 m. Sven Olsen Solemstrøen, f. 1782, d. 1841. Barn;

 1. Ola, d.e., f. 1815, tok over plassen.
 2. Ingeborg, tvilling, f. 1815, død som barn?
 3. Brynhild, f. 1817, d. 1819.
 4. Ingeborg, f. 1819, død som spedbarn.
 5. Guttorm, f. 1821, g.m. Siri Jonsdt. Renåtrøen, se Lekvollrommet.
 6. Ola d.y., f.1823, flyttet til Strinda i 1837, kom heim fem år senere, men flyttet ut igjen, G. i 1861 m. Marta Andreasdt.

 

Svorkmo fra Orkdalen, f. 1832, I 1865 m. Marit Ingebriktsdt. Kolbotn fra Singsås, f. 1834, bodde på Steinberget i Trondheim.

 1. Nils, f. 1825, d. 1834.
 2. Halvard, f. 1828, g. 1860 m. Anna Henrikke Villumsdt. Berg fra Trondheim, f. 1829. Barn: Sven, f. 1862, d. 1878, Villum, F 1863, Gunelie Kristine, f. 1865, Kristine, f. 1867, Anna Helga, f. 1868, d. 1878, Lars Ingmar, f. 1870, Halvor, f. 1872.

1850-1909 Ola Svensen d.e„ f. 1815, d. 1887. G. 1850 m. Goro Bardosdt. Aunmoen fra Bardoplassen, f. 1821, d. 19   , søster til Berit Stenhaugen på Grøtem. Farmora Goro Olsdt. var fra Lekvoll. Barn:

 1. Gunhild, f. 1851, flyttet ut,
 2. Ingeborg, f. 1852, flyttet til Mostadmarka i 1867, d. 1884.
 3. Brynhild, f. 1854, d. 1891.
 4. Sven, f. 1856, tjente på Grøtem, død ugift,
 5. Bardo, f. 1858, reiste til Amerika i 1882, bodde i Wisconsin.
  1. Nils, f. 1860, flyttet til Malvik i 1877, reiste til Amerika i 1909, bodde i Wisconsin.
 6. Anders, f. 1863, d. 1865.
 7. Anne, f. 1867, reiste til Amerika i 1909, bodde i Wisconsin.