FUGLEMSBRENDEN GNR 13/2 (BRENNAN)

Print Friendly, PDF & Email

Etter at Olav Arntsen Fuglem i 1932 kjøpte Brennan, ble husa bygd opp på den nedlagte husmannsplassen Mongstrøa. Men Brennan hadde også vært husmannsplass, slik at bruket som i 1920 ble utskilt fra Nordsto Fuglem, var to husmannsplasser. Det var Peder Olsen Fuglemsbrenden som i 1921 fikk skjøte fra Th. Angells Stiftelser på det utskilte bruket og en part av Setsåsskogen – Skaret 30/15 – for 1 740 kroner. Peder var tredje ge­nerasjon fra bureiserne på Brennan – Per Olsen og Marit Kristoffersdt, Olav Arntsen Fuglem fikk skjøte fra Selbu Spare­bank i 1932 for 4 000 kroner. Bruket er senere kalt Nordheim.

I 1875 hadde Ola og Ingeborg på Brennan 2 kyr, 5 sauer og 5 geiter, sådde 1 åtting bygg og 1 t. havre og satte 3 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 30 da og krøttera 1 hest, 3 kyr, 3 ungnaut, 5 sauer og 1 gris. Det er 80 da produktiv skog på bru­ket.

I 1972 makeskiftet brødrene Olav og Peder Fuglem skogen Skaret 30/15 imot Sørheim 13/3.

Fra Fuglemsbrennan er utskilt: Soltun 13/5 i 1953 til Ingebrigt A. Fuglem. Bjørnebo 113/6 i 1959 til Arnt T. Renå. Nordli 13/7 s.å. til Johan I. Høiby. Nordli 13/9 i 1961 til Forsvarsdep. Larsbu 13/10 i 1965 til Nils Birger Aspen. Trollhaugen 13/11 s.å. til Leif Koren, Granlia 13/12 i 1966 til Arne Nervik. Solbakken 13/13 s.å. til Edel Knudsen Haupt. Nordli 13/15 i 1967 til Johan Høiby, Solbakken II13/16 s.å. til Edel K. Haupt. Heggenkollen  i 1968 til Asbjørn Lien. Bjørkli 13/18 s.å. til Kjell Brekken. Solhaugen 13/19 i 1970 til Hardis Wik. Bakkeli 13/20 s.å. til Kåre Høyby. Bakkero 13/21 s.å. til Bjarne Wennberg. Bjørkli I 13/22 s.å. til Kjell Brekken. Nordhus 13/23 s.å. til Oddmund Storodd. Solstad 13/24 s.å. til Olav Bårdsgård. Granlia II13/25 s.å, til Arne Nervik. Brinken 13/26 i 1971 til Bernt J. Kvello. Fjellro 13/27 s.å, til John Enstad. Solbakken 13/28 s.å. til Ruth Løvås. Tomletun 13/29 s.å, til Terje Reppe. Bakkeli II13/30 i 1972 til Kåre Høyby. Krypinn i 13/31 i 1973 til Edvin Halvorsen. Krypinn II 13/32 s.å, til John Enstad, Nordvang I 13/33 s.å. til Oddmund Høiby, Nordvang II 13/34 i 1974. Solstad II 13/35 s.å. til Olav Bårdsgård.

Brukere

1842-1866 Per Olsen fra Melykkja, f. 1797, d. 1882, var skole­mester. G. 1823 m. Marit Kristoffersdt. fra Høyby, f. 1798, d. 1866. De losjerte ennå i 1825 på Høybyplassen, men kom kan­skje hit til Brennan like etter.
Barn:

 1. Ola, f. 1823, d. 1825.
 2. Kari, f. 1825, g.m. Gunerius Justsen Varmdal, se Varmdalstrøa.
 3. Ola d.e., f. 1829, g.m. Gunhild Eriksdt, Balstadgjerdet, se Skreddarhaugen på Grøtem.
 4. Ola d.y., f. 1834, tok over plassen,
 5. Kristoffer, f. 1836, d. 1837.
 6. Per, f. 1838, lærer i Selbu, senere i Våler og til sist bokholder i Moss.
 7. Marit, f. 1841, heime i 1875, Barn: Marit, f. 1868, d. 1869. (Far: Pål Tomassen Bellåsen.) Kari, f. 1871 (far: Mons Pålsen Fuglemstrøen), d. 1931, g.m. Torstein Eriksen Lund fra Markabygda i Skogn, bodde i Soknedalen.
 8. Kristoffer, f. 1843, lærer i Trondheim, organist i Domkirka, ga ut diktsamling.

1867-1904 Ola Persen, f. 1834, d, 28.3.1904. G. 1862 m. Ingeborg Estensdt. Fuglemsmoen, f. 1838, d. 25.10. 1907.
Barn:

 1. Per, f. 1862, d. 1868.
 2. Marit, f. 1866, Barn: I. Ole, f. 1889 (far: Gunnar Tomassen Bellåsen), flyttet til Oppdal, g.m. Hanna Myran, f. 1890, d. 1974. Barn: Marie, f. 1917, Anny, f. 1919, I. Kristian, f. 1894 (far: Per Jonsen Solem, Tåmmåshåggån), g. 1915 m. Magda Karlsdt. Jøsås fra Hommelvik og bodde der. Barn: Karl, f. 1913, Marit, f. 1916, d. 1918, Magnhild, f. 1918, Reid­un, f. 1920, Torfinn, f. 1921, Olav, f. 1923, Harald, f. 1925, d. 1944, Kristian, f. 1926, Per, f. 1932, d. 1944, Rolf. f. 1939, d. 1940.
 3. Ingeborg, f. 1870, g.m. Anders Tomassen Renå, se Solhaug 14/10 under Lekvoll,
 4. Peder, f. 1873, tok over bruket.
 5. Eystein, f. 1878, d. 1966, g. 1904 m. Marit Persdt. Solberg fra Soknedalen, f. 1880, d. 1962, bodde på Oppdal. Barn: Inga, f. 1905, d. 1920, Nora, f. 1907, Petra, f. 1914, Kari, f. 1916.
 6. Ola, f. 1883, død som spedbarn.

1905-1931 Peder Olsen, f. 1873, d. 26.4. 1940. G. 18     m. Inge­borg Olsdt. Fossum fra Hervikrommet, f. 1881, d. 14.12. 1916.

Barn:

 1. Ole, f. 1899, g.m. Ingeborg Sivertsdt. Grøtte, Myrplassen 9/4, og kom dit.
 2. Olaf. f. 7.7.1901, g.m. Anna Estensdt. Guldseth, se Myrvang 50/24 under Uglan,
 3. Einar, f. 1904, g.m. Lovise Johannesdt. Lund, se Granly 14/18 under Lekvoll.
 4. John, f. 1907, g.m. Marit Henriksdt. Sesseng, se Dalen 11/11 under Grøtem.
 5. Ingvald, f. 26.9. 1909, d, 12.12. 1933.
 6. Margit, f. 5.5. 1911, G. i 1933 m. Olaf Bye, d. 1937, I m. Bjar­ne Engen fra Berkåk, f. 1905, d. 1979. Barn: Odd Mag­nar, f. 1933.

1932-1974 Olav Arntsen Fuglem fra Nordsto 13/1, f. 17.12.

1901, d. 17.10. 1976. G. 1934 m. Milda Ingebrigsdt. Langseth fra

Bergstad 19/17 på Balstad f. 8.4. 1909.

Barn:

 1. Arvid, f. 6.8. 1935
 2. Ingolf. f. 15.4. 1940
 3. Oddmund, f. 8.12. 1941, g.m. Anne Torbjørg Hilmarsdt. Sæther fra Ustigarden Sæter 136/2, f. 1947, bor i Trondheim.
  Barn: Mariann, f. 1968, Grete, f. 1970.

1975-        Arvid og Ingolf Olavssønner Fuglem.