HESTHAUGEN (BARDOHAUGEN)

Print Friendly, PDF & Email

Denne plassen hørte fra først til Nordsto Fuglem, men etter ei grenseforandring under jordskiftet i 1824 kom den under Høyby. I skoletoll-listene er folket her ennå i 1822 ført under Fuglem, men tre år senere er de ført som husmannsfolk på Høyby. Det var Bardo Ingebriktsen og Ingeborg Olsdt. som var bureisere her og etterkommere sitter med plassen, som nå er sjøleierbruk, den dag i dag, se under Høyby.