FUGLEMSMOEN GNR 14/8 (NERMOEN)

Print Friendly, PDF & Email

Bruket Fuglemsmoen er to treparter av en eiendom som Per Anderssen Fuglem, Nesto, kjøpte av Lekvoll en gang omkring 1830. En skogteig i Amdalsmarka – gnr. 14/7 – utgjør den reste­rende treparten. Den gangen bodde det husmannsfolk på Nermoen. Petter Persen på Nesto var svak økonomisk og solgte Moen til broren Anders på Lekvoll. Slik kom den igjen under opphavsgarden og senere under Høyby. I 1886 ble den skilt fra gnr. 14/7 og solgt til Haldor Olsen Sesseng på Grøtem. Ti år se­nere ble den solgt til Jon Jonsen Motrøen for 1000 kroner. Ingebrigt A. Fuglem kjøpte av Brynhild Fuglemsmo i 1942 for 5 500 kroner.

Det er 13 da dyrkajord på bruket. Fra Fuglemsmoen er ut­skilt: Reina 14/19 i 1943 til Asbjørn og Margit Schefloe. Renå I 14/34 i 1966 til d.s. Solbu 14/tø i 1974 til Bjarne Nervik.

Brukere

1801-1807 Maren Olsdt. fra Lekvoll og Haldor Bersvensen fra Nerhåggån på Solem er i ft, 1801 nevnt som nyryddere under Lekvoll, men flyttet senere til Sersjantplassen på Høyby,

1811-1822 Jon Olsen fra Mebakken og Gjertrud Persdt. fra Fossan flyttet over sjøen til Storodden,

1862-1868 Nils Persen fra Nesto Fuglem, f. 1826, d. 1900. G. 1849 m. Marit Jonsdt. Grøtem fra Nordigarden, f. 1828, d. 1898. Familien reiste til Amerika i 1868, bodde i Minnesota under navnet Leikvold.

Barn:

 1. Dødfødt gutt i 1849,
 2. Berit, f. 1850, g.i. Amerika m. Ellew Persen Bakke, som hadde navnet sitt fra Åsbakken på Hårstad.
 3. Jon, f. 1853, g. 1880 m. Karoline Olsen, f. i Eiker i Buskerud

1860, bodde i Minnesota, senere i Nord-Dakota. Barn: Nicolai, f. 1880, Martin, f. 1882, Minnie, f. 1884, Josephine, f. 1886, Edwin, f. 1891, Mabel, f. 1893, Hilda, f. 1896,Ida, d. 1916, Olga, f. 1897, Albert, f. 1901, Myrtle, f. 1903, Arthur, f. 1906, d. 1914.

 1. Sigrid, f. 1856, g.m. Ole Torstensen Berge, Framigarden, bodde i Amerika.
 2. Per, f. 1859, d. 1861.
 3. Ingeborg, f. 1861, g.m. svensken Ole Petterson, bodde i Minnesota.
 4. Per, f. 1864, d. 1865.
 5. Marit, f. 1867, d. 1944, g. 1886 m. John Mathisen fra Toten, f. 1863, d. 1942. Barn: Nicolai, f. 1888, Martin, f. 1891, Mebel, f. 1894, Georg, f. 1898, Josie, f. 1902.

1896-1932 Jon Jonsen fra Yter Motrøa, f. 1852, d. 8.10. 1937. G, 1882 m. Brynhild Tomasdt. fra Dalen på Grøtem, f. 1847, d. 21.6. 1933.

Barn:

 1. Nils, f. 1879, død som spedbarn (far: Esten Olsen Fuglemsmoen, Grøtemsmelen).
 2. Brynhild, f. 1883, tok over bruket.
 3. Jon, f. 1886, død som spedbarn.
 4. Ragnhild, f. 1888, g. 1918 m. Rolf Strømsnes fra Malm, f. 1886. Barn: Egil, f. 1920, Ruth, f. 1929.
 5. Johanna, f. 1892, g. 1927 m. John Stokkan i Åsen i Nord-Trøndelag. Barn: Jorun, f. 1929.

1933-1941 Brynhild Jonsdt. Fuglemsmo, f. 1883, død ugift 19    .