LEKVOLLTRØA GNR 14/9

Print Friendly, PDF & Email

Trøa var husmannsplass under Lekvoll til i 1825 da Jon Erik­sen fikk arvefestebrev på den og jordstykket Grubba av den nye bygselmannen på garden, Anders Persen Fuglem. Jon skulle svare 1 spd. i årlig leie, men få ta brensel og gjerdefang i Lekvollskogen. Et av barna til Jon og Goro skulle ha rett til å bygsle etter dem, slik et arvefeste innebar. Både mann og kone døde fire år senere. Han gikk gjennom sjøisen en maidag og to og en halv måned senere ble Goro Andersdt, gravlagt. Sønnen Anders, som senere tok over Lekvolltrøa, var den gangen i konfirmasjonsalderen.

Plassen ble i 1899 utskilt til husmannen Jon Anderssen. Både han og kona Ragnhild døde hausten 1916. En part av eiendom­men – gnr. 16/4 – er fra Høyby. Jon Anderssen kjøpte den av Pe­der Olsen Høyby i 1904. Johannes Dehli kjøpte i 1918 for 7 200 kroner. I 1922 fikk Gurine Rygg, dattera her skjøte, men året etter kjøpte farbroren Erik Anderssen Lekvold på auksjon for 8 500 kroner. Fra ham fikk frøken Lovise Gram skjøte i 1927 for 14 000 kroner. Fra henne gikk eiendommen til arvingen Ruth Marie Decevitz. I 1943 var Bekkremsa 14/20 utskilt til Tomas Solem.

I 1875 hadde husmannsfolket 2 kyr, 2 ungnaut, 12 sauer, 5 gei­ter og 1 gris og utsæden var vel ei tynne korn og 3 t. poteter.

Brukere

1835-1839 Jon Eriksen og Goro Andersdt, se Lekvoll.

1840-1877 Anders Jonsen (se Lekvoll), f. 1824, d. 19    , tok over plassen etter foreldra. Han var snekker. G. 1846 m, Berit Andersdt. Hårstadåsen fra Stormyråsen på Ner-Hårstad, f. 1821, d. 19   .

Barn:

 1. Goro, f. 1848, g.m. Tomas Olsen Mebakken, reiste til Amerika.
 2. Johanna, f. 1850, g.m. Peder Olsen Overvikbakken, Vikabakkan.
 3. Jon, f. 1853, tok over plassen.
 4. Marit, f. 1855, død ugift. Barn Gurina, f. 1883 (far; Jon Jonassen Overvik, Buret), reiste til Amerika.
 5. Ola, f. 1857, d. 1911, g.m. Berit Larsdt. (Slind), d. 1901, reiste til Amerika. Barn: Arthur, f. 1895, Blancha, f. 1897.
 6. Brynhild, f. 1860, g.m. Arnt Nilssen Hårstadli, reiste til Amerika i 1886.
 7. Anders, f. 1863, reiste til Amerika, kom heim, men reiste på ny, død ugift. Han ble kalt Ameriken mens han var heime, og ble far til tre barn: Gurine, f. 1898, d. 1920 (mor: Ragnhild Olsdt. Sandviksgjerdet). Peder, f. 1899, død som spedbarn (mor: Gjertrud Haldorsdt. Fuglemstrøen). Petrine, f. 1900 (mor: Oline Haldorsdt. Fuglemstøen), flyttet med mora til Frosta.
 8. Erik, f. 1865, g. 1903 m. Inga Berntine Persdt. Danielshaug fra Mostadmarka, f. 1883, bodde på Søre Bjørgan i Lånke.

Barn: Peder Andreas, f. 1904, Borghild, f. 1905, Anders

Ingebrigt, f. 1906, Emma Gurine, f. 1909, Sverre, f. 1914, Ivar, f. 1915, Maja, f. 1918, Helga, f. 1921. 1878-1916 Jon Anderssen, f. 1853, d. 9.9. 1916. G. 1878 m. Ragn­hild Jonsdt. Eidemsodden fra Vokkodden på Ustlgarden Eidem, f. 1854, d. 20.12. 1916.

Hausten 1916 døde begge og sønnen John. Barn:

 1. Anders, f. 1878, d. 1914, g. 1900 m. Karen Jonsdt. Stene fra Strinda, f. 1880, d. 1962, bodde på Ranheim. Barn: Ragnhild, f. 1899, John Aleksander, f. 1901, Arne, f. 1903, Bergljot, f. 1905, Kåre, f. 1907, Torleif. f. 1909, Oddmund, f. 1910, Reidar, f. 1912, Gunnar, f. 1921.
 2. John, f. 1880, d. 9.10.1916, g, 1909 m. Anne Andreasdt. Løvset fra Malvik, f. 1890, d. 19.10. 1962, datter til Ragnhild Olsdt. Uglem fra Almåa. Barn: John, f. 8.9. 1909, d, 23.6. 1975. Ragnhild, f. 16.8. 1912, g. 1942 m. Even Olsen Østby i Tydalen. (Barn: Jan Ove, f. 1948, g.m. Karla P. Amdal, Myrheim 132/8). Arne, f. 1913, se Dalhaug 24/2 under Fossan, Alfred Bjarne, f. 1915, død som spedbarn.
 3. Berit, f. 1884, g.m. Paul Olsen Fossum, se Elveli 24/8 under Svinås,
 4. Serine, f. 1887, g.m. Hans Haldorsen Fossum, Haldobakken under Svinås.
 5. Gurine, f. 1891, g.m. Ole Olsen Rygg, Uglan 50/7.
 6. Ragna Johanne, f. 1895, g.m. Peder Pedersen Kjøsnes, Haugen 151/11.