SOLHAUG GNR 14/10

Print Friendly, PDF & Email

Bruket ble utskilt fra Lekvoll i 1908 til Anders Tomassen Renå, som to år tidligere hadde kjøpt av handelsmann L. Eriksen for 1 400 kroner. Anders og Ingeborg var bureisere her. Det er 12 da dyrket og de hadde et par kyr og et par sauer. Fra Sol­haug er utskilt Bakketun 14/40 i 1973 til Oskar Renå.

Brukere

1906-1954 Anders Tomassen Renå fra Øver Renåøyan, f. 1869, d. 15.5 1959. G. 1897 m. Ingeborg Olsdt. Fuglemsbrennan, f. 1870, d. 1961.
Barn:

 1. Tomas, f. 1897, tok over bruket.
 2. Ole, f. 1899, g.m. Gudrun Johansen, se Haugli 11/8 under Grø tem.
 3. Oskar, f. 1901, g.m. Petra Johnsdt. Sandvik, se Bakketun 14/21 nedafor.
 4. Ingeborg, f. 13.1. 1904, g. 1934 m. John Olsen Bjerksetmyr i Soknedalen, f. 1905. Barn: Olav Arne, f. 1940.
 5. Inghlld, f. 7.9. 1907, g.m. Kristian Nilsen i Oslo. Barn: Knut.
 6. Olive, f. 3.11. 1911, g.m. Otto Larsen, Kolvikodden 150/6.

1955-19    Tomas Anderssen Renå, f. 27.7.1897, d. 19    G. 1927

m. Ingeborg Tomasdt. Grøtte fra Nordigarden Grøtem 8/2, f.

12.2. 1906.

Barn:

 1. Arne, f. 1930, g.m. Helga B. Høiby, se Bjørnebo 13/6 under Fuglem.
 2. Ingebjørg, f. 1932, g.m. Fritjof P. Kvello, Røli 40/3, bor i Malvik.
 3. Sigrid, f. 31.8, 1934, g.m. Gustav P. Nyheim, Skogly 64/27 under Øver-Hårstad.
 4. Tora, f. 23.9,1936, g.m. Tore Berg, f. 1934. Barn: Elisabeth, f. 1967, Øyvind, f. 1970, Morten, f. 1971.
 5. Torleif. f. 1.11. 1939, g.m. Marit J. Fossen, f. 1941, bor i Malvik. Barn: Laila, f. 1964, Rita, f. 1966.
 6. Ola, f. 1.2. 1942, g.m. Marit Gilsåmo, f. 1942, bor i Hommel­vik. Barn: John Tomas, f. 19   , Hans Jørgen, f. 1972.
 7. Ingrid,  f.  29.1.  1944,  g.m.  Bjørn Jensen,  f.  1945,  bor i Trondheim. Barn: Ann Merete, f. 1975.
 8. Kåre, f. 22.8. 1947, tok over bruket.