LEKVOLL NORDRE GNR 14/11 (LEKVOLLROMMET)

Print Friendly, PDF & Email

Rommet var husmannsplass til i 1911, da den ble utskilt fra Lekvoll og solgt av Lorentz Eriksen til søstrene Berit og Inge­borg Guttormsdøtrer for 400 kroner.

I 1875 hadde husmannsfolket 2 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 4 geiter, sådde 1 åtting bygg, 1 kvarter blandkorn og 3 kvarter havre og satte 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 14 da dyrkajord på bruket.

Fra Lekvollrommet er utskilt mange tomter: Grarily 14/18 i 1931 til Einar P. Fuglem. Utsikten 14/14 i 1959 til NBJ Hyttebyggelag. Trollhaugen 14/26 i 1960 til Marie Jensen. Granly 14/28 til Einar P. Fuglem. Solbakken 14/29 i 1964 til Erling Moe. Soltun 14/SO s.å. til Arnt Kåre Honnås, Utsikten 14/31 i 1965 til Nils Grepstad. Kikut 14/32 s.å. til Martin Bremseth. Solbakken I 14/33 s.å. til Erling Moe. Ellenshaug 14/36 i 1966 til Tore Vikøren. Berebo 14/37 i 1968 til Reidar Ulset, Bakkeli 14/38 s.å. til Jon Einar Krokan. Vesletun 14/39 i 1972 til Jomar Aas. Plassbakken 14/41 til Reidar Lie. Utsikten II14/43 i 1973 til Nils Grepstad.

Brukere

1851-1910 Guttorm Svensen fra Fuglemsrønningen, f. 1821, d. 1914. G. 1846 m. Siri Jonsdt. fra Renåtrøa, f. 1822, d. 1882, søster til Berit Amdalsåsen.

De bygslet Rommet i 1847 og flyttet hit fra Fuglemsrønnin­gen noen år senere. Barn:

  1. Sven, f. 1847, d. 1848.
  2. Sven, f. 1848, flyttet til Tromsø i 1871 der han drev garveri og lærhandel d. 1915, G. i m. Emilie Nilsen, d. 1880, I m. Vilhelmine Dahl, d. 1896, III m. Karoline Pedersen, d. 1939. Familien tok navnet Svendsen. Barn i 1. ekteskap: Agnes, Dagny, Sigrid, død ung. Barn i 2. ekt.: Sigrid, f. 1891, Erling, f. 1894, Olav, f. 1895.
  3. Jon, f. 1849, flyttet til Trondheim i 1869, d. 1903, g.m. Kristine Evensen, f. 1857. Barn; Sigrid, f. 1891, Rolf. f. 1895, se Haugen 134/1 under Overvik. Familien tok navnet Guttormsen.
  4. Gunhild, f. 1853, g.m. Per Olsen Nervik, Nessbakken. Dattersønnen Peder Nilssen tok over her på Lekvoll.
  5. Berit, f. 1855, tok over bruket, død ugift 4.5. 1940.
  6. Nils, f. 1859, d. 1860.
  7. Siri, f. 1860, g.m. Bård Bersvensen Overvikhaugen.
  8. Ingeborg, f. 1864, tok over bruket, død ugift 31.3. 1931.
  9. Marit, f. 1866, tjente lenge på Sneegga i Klæbu, død ugift 20.2.1957.

1911-1923 Berit og Ingeborg Guttormsdt.

1925-1974 Peder Nilssen Leikvold, f. 23.3. 1902, var dattersøn­nen til Gunhild Nervik, som var herifra, G. 1939 m. Anna Hansdt. Bunesset fra Helgeland, f. 8.8. 1897.
1975-        Eli Larssen, f. 10.11. 1939, var fosterdatter til Peder og Anna.

G. i m. Bjørn Bratteli, Oslo. I m Per Sæther, f. 1944.

Barn:

1. Bente, f. 1962, 2. Marit, f. 1964, 3. Roy, f. i 2. ekt. 1969.