NORDTRØA GNR 12/5 (LARSTRØA)

Print Friendly, PDF & Email

Nordtrøa ligger på den parten av Lekvoll som ble utskilt og lagt til Nesto Fuglem. Det offisielle navnet var Lekvolltrøa. Etter husmannen Lars Persen fikk den i daglig tale navnet Larstrøa. Navnet Nordtrøa er nyttet i de eldste bygselbreva og det ble matrikkelnavnet. Den var husmannsplass under Lekvoll til i 1812, da den kom under Nesto og fra det bruket ble plassen utskilt i 1915 til Ingeborg og Mali Haldorsdt, som fikk skjøte for 1 000 kroner.

I 1784 fikk Jon Tomassen bygselbrev fra hospitalforstander Chr, Fyhn på Nordtrøa, som mor hans da ga fra seg. Plassen var den gangen 6-8 mælinger og Jon skulle svare arbeidsplikt hos gardmannen med 14 dager i slåttonna og 2 dager i skuron­na. Dessuten skulle Hospitalet ha årlig leie.

I 1875 hadde Haldor og Berit på Larstrøa 1 okse, 1 ku, 1 ungnaut, 7 sauer og 3 geiter, sådde 1 åtting bygg og 1 t. havre og satte 3 t, poteter. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 5 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 1 gris. Det er 24 da dyrkajord og like stort areal med skog på bruket.

Fra Nordtrøa er utskilt; Solbakken 12/15 i 1955 til John J, Warmdal. Heimly 12/17 i 1963 til Erling Frantzen. Engtun 12/22 i 1970 til Trygve Aamelfot. Solbakken 12/23 i 1971 til Jør­gen A. Jørgenson. Maritun 12/24 i 1971 til Ole Warmdal. Utsik­ten 12/26 s.å. tn Kåre Høyby.

 

Brukere

1762-1783 Tomas Finnsen fra Lekvoll, f. 1722, d. 1766. G. 1751 m. Ingeborg Olsdt. fra Nesto Fuglem, f. 1726, d. 1795. De var truligbureisere her under heimgarden hans.

Barn:

 1. Jon, f. 1750, tok over plassen.
 2. Ola, f. 1752, g.m. Marit Olsdt. Stokke, se Bruplassen under Grøtem.
 3. Per, f. ca. 1755, bodde på Nedre Stubban på Strinda både i 1794 og 1815.
 4. Berit, f. 1757, d. 1764.
 5. Tomas, f. 1760, g.m. Ingrid Olsdt. Solemshagen, se Manntrøa under Grøtem.
 6. Anne, f. 1762, tjente på Punde, senere på Grøtem, død ugift 1822.

1784-1796 Jon Tomassen, f. 1750, d. 1796. G.1784 m. Goro Olsdt. Solemshagen fra Tåmmåshåggån, f. 1758, d. 1816, som var g.I m. Lars Persen.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1789, g.m. enkemann Jon Persen Sandvikstrøen, bror til Lars her på Nordtrøa, slik at mor og datter var gift med brødre.
 2. Ola, f. 1793, død som spedbarn.

1797-1816 Goro Olsdt., enke etter Jon Tomassen Nordtrøen.

G.I 1798, m. Lars Persen Balstadtrøen fra Skultrøa, f. 1766, d. 1843, som var skolemester, se bind 1 side 350, som var g.I m. Mali Haldorsdt. Barn: Jon, f. 1800, d. 1804.

1817-1843 Lars Persen, enkmann etter Goro Olsdt. Nordtrøen. G.I 1824 m. Mali Haldorsdt. Svinåsplassen, f. 1794, d. 18 , taus på Grøtem.

Barn:

 1. Per, f. 1825, g.m. Marit Persdt. Dragsten, se Oksdalen under Amdal,
 2. Haldor, f. 1827, tok over plassen.
 3. Goro, f. 1829, d. 1831.
 4. Marit, f. 1832, g.m. enkmann Per Persen Dragstbakken.
 5. Goro, f. 1835, g.m. Per Persen Svinåsbakken, se Dammen under Fossan.

 

6, Marit Haldorsdt. hadde i 1820 et barn med Per Henriksen Grøtem, Utigarden, Haldor, død som spedbarn.
1853-1903 Haldor Lansen, f. 1827, d. 1903, var snekker. G.1853 m. søskenbarnet Berit Jonsdt. Sandvikstrøen fra Litltrøa, f. 1827, d. 18   , datter til Ingeborg Jonsdt, her fra Nordtrøa, som var stedatter til Lars, far til Haldor. Samtidig var bror til Lars far til Berit!

Barn:

 1. Mali, f. 1853, død som spedbarn.
 2. Lars, f. 1855, d. 1882.
 3. Ingeborg, f. 1858, lærerinne i Agdenes, d. 1944.
 4. Mali, f. 1860, tok over plassen,
 5. Ragnhild, f. 1863, g.m. Ola Bersvensen Bellet.
 6. Jon, f. 1867, død som spedbarn.
 7. Johanna, f. 1874, g.m. Karl Persen Dragsten, Dragstbakken.

1904-1929 Mali Haldorsdt, f. 1860, d. 27,3.1945. Barn: Haldor, f. 1904 (far: Jens Kirkvold) tok over bruket.

1930-1975 Haldor Jensen, f. 12.5.1904, G.1936 m. Hanna Iversdt. Fuglem, f. Jøsås i Mostadmarka 15.4.1891, som var g.I m. Peder Jonsen Fuglem, Oppheim 12/6.

1976-       Margit og Erling Frantzen,se Oppheim 12/6 under Fuglem.