BELLÅSEN GNR 15/2

Print Friendly, PDF & Email

I 1941 døde den siste av det gamle Bellfolket her på Bellåsen, Gunnar Tomassen. Han var sønnen til bureiserne, Tomas og Mali, som i alt hadde ni barn, men det var den yngste av sønne­ne som fortsatte her. I 1875 hadde enka Mali Gunnarsdt. 2 naut, 6 sauer og 4 geiter i fjøset, sådde 1 åtting bygg og  1/2 t. havre og satte 1 1/2 t. poteter. Det er 15 da dyrket her. Omkring 1955 var krøttera 2 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 1 gris. Plassen ble utskilt fra Bellet i 1908.

Brukere

1844-1894 Tomas Pålsen fra Bellet, f. 1814, d. 1864. G.1838 m. Mali Gunnarsdt. fra Eidemsbrennan, f. 1816, d. 19…

Barn (de tre første født på Bellet):

  1. Brynhild, f. 1839, g.m. Ola Halvardsen Gullsetbakken d.e.
  2. Gjertrud, f. 1841, d. 1845.
  3. Kari, f. 1843, død som spedbarn.
  4. Pål, f. 1844, d. 1846.
  5. Gjertrud, f. 1846, g.m. Ola Olsen Gullsetbruen.
  6. Pål, f. 1850, d. 28.6.1930, g. 1879 m, Kari Persdt. Mølnhus, Hyttbakken, f. 1850, reiste til Amerika, men Pål kom igjen som enkmann. Barn: Marit, f. 1868, d. 1869 (mor: Marit Persdt. Fuglemsbrennan.) I. Karen, f. 1873 (mor: Karoline Olsdt. Uglem, f. 1850). III. Tomas, f. 1880.
  7. Sigrid, f. 1853, g.m. Andreas Anderssen Uglem, se Stortrøa under Fuglem.
  8. Gurina, f. 1858, d. 1862.
  9. Gunnar, f. 1861, tok over plassen.

1895-1939 Gunnar Tomassen, f. 1861, d. 16.1.1941, var handver­ker – tømmermann, skinnfellmaker og skomaker, I tretti år var han kirketjener på Stranda.

G.1895 m. Ragnhild Olsdt. Sandvik fra Trøhaugen på Sandvik, f. 1867, d. 11.2.1967.

Barnlaust ekteskap, men Gunnar hadde et barn: Ole, f. 1889 (mor: Marit Olsdt. Fuglemsbrennan), bodde i Oppdal.

1940-1971 Ole Tomassen Høiby fra Nytrøa 16/2, f. 29.6.1894. G.1927 m. Inga Olsdt. Sandvik fra Litlåsen 20/8, f. 24,2.1900. Barn: Borghild, f. 1927, tok over bruket.
1972-        Borghild Olsdt. Høiby, f. 30.4,1927. G.1946 m. Ingvald Andreas Pedersen Fuglem fra Oppheim 12/6, f. 22.9.1922.

Barn: Herdis Irene, f. 12.12.1945, g.m. Bjørn Arnesen i Trond­heim.