BELLJARDET

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsfolket på Belljardet eide et slåtteng i Amdal, som Ola Persen arvet etter far sin på Engåsen. Slåttenget fikk Per Olsen, sønnen til Ola i første ekteskapet, og slo seg ned der som bureiser. Dette ble bruket Nuttudalen.

Folket på Engåsen la den plassen øde og flyttet hit. Dette var Ola Persen og den andre Kari hans. Tredje generasjonen her la Belljardet øde og flyttet over sjøen til Fuglemsbjørga, plass under Nesto Fuglem, senest i 1869.

Brukere

1795-1828 Ola Persen fra Engåsen, f. ca. 1756, d. 1822. G.I 1794 m. Kari Ingebriktsdt. f. på Overvik (Haugen) 1765, d. 1836, søster til Goro Sandvikstrøen.

Ola og Kari var bureisere her. Han var g.I m. Kari Olsdt. som døde på Engåsen, se der, og hadde sønnen Per, se Nuttu­dalen.

Barn i 2. ekteskap:

  1. Ingebrikt, f. 1795, tok over plassen.
  2. Ola, tvilling, f. 1795, død som spedbarn.
  3. Kari, f. 1799, g.m. Ola Bersvensen Engplassen, se Kalvtrøa på Solem.

1829-1855 Ingebrikt Olsen, f. 1795, d. 1839. G.1829 m. Ingeborg Olsdt. Mogårdsvollen fra Skollvollen f. 1803, d. 18   .

Barn:

  1. Ola d.eM f. 1832, g.m.    Marit Persdt. Eggaodden, se Eggabjørga.
  2. Ola d.y., f. 1834, flyttet ut like etter at han i 1850 ble konfir­mert.
  3. Ingebrigt, f. 1839, oppkalt etter faren som da var død, d. 1840.

1856-1869 Ola Ingebriktsen d.e. og Marit Persdt. flyttet over sjøen til Eggabjørga.