BELLAUNET

Print Friendly, PDF & Email

Ytterst på Sjøbjørga fins rester av hustufter. Et større områ­de her går under navnet Bellaunet. Etter navnet Aunet å døm­me, har det vært en liten gard eller plass her, som ble lagt øde. Så langt vi kjenner til, har mark og slåtteng på dette «aunet» hørt Bellet til, og har slik fått navn. Det er mulig at det er en part av den Amdalsgarden som ble lagt øde, og som mange Strandgarder tok sin bit av.

Vi kjenner en familie som prøvde seg igjen på den gamle øde­garden, men det ble ikke langvarig busetting. Midtsommers 1742 ble det holdt skifte etter «avgagne» Ola Nilssen Bellaunet. Det er sannsynlig at det var her ute Ola hadde bodd. Som ver­ger for barna møtte Anders Persen Uglem, Bardo Fossan og Even Estensen Stor-Evjen, Evjardet. Sistnevnte var i 3. ledd i slekt med den døde. Som lagverge for enka møtte Per Flønes. Da Ola var død, flyttet familien til Flønes, der enka var ifra.

Ola Nilssen, f. ca. 1698, d. 1742, var sønnen til Barbro Pålsdt. som døde her i 1740, 80 år. Trass i at hun er kalt Jensdatter da hun døde, skal hun være datter til presten Povel Pedersen, se Stubbe. Hun losjerte på Lia i 1701.

Ola Nilssen var g.1728 m. Ingeborg Persdt. Flønes, f. 1709, som senere ble g.m. Jon Sjurdsen Sesseng og flyttet dit. Ola og Ingeborg hadde seks barn:

  1. Ola, f. 1728, d. 1730.
  2. Ola, f. 1731, g.m. Goro Arnsdt. Aftretsbrauten, se Flønestangen.
  3. Mali, f. 1734, g.m. Ellev Nilssen Aunet, se Aunmoen (Ølløvrommet).
  4. Nils, f. 1736, g.I m. Anne Nilsdt. Hårstadmoen, I m. Goro Jonsdt. Uthus, III m. enke Kari Jonsdt. Eidemsmyren, se Åsan.
  5. Barbro, f. ca. 1739, g.m. Per Nilssen Sætersbakken.
  6. Ingeborg, tvilling, f. ca. 1739.