BARDOHAUGEN GNR 16/6

Print Friendly, PDF & Email

Denne plassen ble ryddet etter at Bardo Ingebriktsen og In­geborg Olsdt. i 1802 ble gifte. Han tjente ennå i 1801 på Grøtem, mens hun satt heime på en husmannsplass på Engan med ei jente på tre år. Sommeren 1805 fikk de bygselbrev på Hesthagen, som var navnet den første tida. Senere fikk plassen navn etter bureiseren, men ennå i bygselbrevet til andre gene­rasjonen, til Ola Bardosen i 1840, er navnet Hesthagen brukt.

Det var på grunnen til Nordsto Fuglem at Bardo og Ingeborg satte seg ned, og under det bruket er plassfolket ført ennå i skoletolllistene for 1822, men to år senere er de husmannsfolk under Høyby, slik de senere var. I mellomtida hadde det vært jordskifte på Fuglem og grensene ble forandret. Mens Bardohaugen ble ført over fra Fuglem til Høyby, så ble plassen Fuglemsodden tatt fra Høyby og lagt til Fuglem.

Det er i 1801 opplyst at Bardo Ingebriktsen ernærte seg som dagleier, men noen typisk representant for dagleierne var han ikke. Det året han giftet seg, lånte han Kristoffer Høyby 100 rdr. imot pant i eiendommene hans.

Plassen ble utskilt fra Høyby i 1906 til sønnen på plassen, Ingebrigt Tomassen, som fikk skjøte for 700 kroner. Det er nå sjette generasjonen fra bureiserne som bor på Bardohaugen.

I 1875 hadde husmannsfolket 2 naut, 4 sauer, 1 geit og 1 gris, sådde 1 åtting bygg og 1 t. havre og satte 2 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera 2 kyr, 3 sauer og 1 gris. Det er 12 da dyrkajord her.

Fra Bardohaugen er utskilt Solbakken 16/9 i 1941 til Arnt I . Høiby, sønnen her.

Brukere

1805-1838 Bardo Ingebriktsen, f. 1768, d. 1840, var sønnen til Gunhild Eriksdt. Grøtem, Ereksgarden, og Ingebrikt Gunnarsen Kvello.

G.1802 m. Ingeborg Olsdt. d.e.  fra Kjerringplassen på Engan, f. 1771, d. 1837.

Barn:

 1. Gjertrud, f. på Engan 1798, kom som jentunge til Klæbu, g. 1819 m. Sven Olsen Storsve, f. 1787. Barn: Ingeborg, f. 1820, Ola, f. 1822, Nils, f. 1825, Brynhild, f. 1830.
 2. Ingebrikt, f. på Høyby 1802, g.I m. Ingeborg Olsdt. Renå, I m. enke Anne Persdt. Høybyplassen, III m, Ingeborg Nilsdt, Okståstrøen, se Nytrøa under Grøtem,
 3. Ola, f. på Grøtem 1805, tok over plassen.
 4. Erik, f. 1809, g.m. Marit Bersvensdt. Amdal, se Amdalsåsen.
 5. Gunhild, f. 1811, bodde heime, død ugift 1843.

1839-1869 Ola Bardosen, f. 1805, d. 1890, G. 1833 m. Kari Tomasdt.

Renåøyan, f. 1812, d. 1860, søster til Agnis Nytrøen på Høyby,

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1834, flyttet til Strinda i 1856, g.m. Jonas Petter­sen Holm i Hommelvik, f. 1825, reiste til Amerika. Barn; Kristian, f. 1856.
 2. Marit, f. 1837, d. 1838.
 3. Marit, f. 1839, g.m. Ola Ivarsen Renåbjørgen, f. 1837, reiste til Amerika, men Ola kom igjen og bodde i ei stue her på Bardohaugen. Kona og barna ble igjen i Amerika, men dattera Karen, f. 1874, var oppfostret på Bardohaugen, reiste til Amerika, g.m. Ole Persen Dragstbakken.
 4. Tomas, f. 1842, tok over plassen.
 5. Bardo, f. 1845, skomaker, d. 1902, g. 1865 m. Berit Roaldsdt. Sørborgstrøen fra Klæbu, f. 1837, d. 1907, bodde på Torvmarka i Klæbu. Barn: Ole Andreas, f. 1866, Karen Regine, f. 1868, Bergitte Jørgine, f. 1872, Anna, f. 1877, Bernt Martin, f. 1875.
 6. Agnis, f. 1847, reiste til Amerika.
 7. Gunhild, f. 1851, flyttet til Mostadmarka i 1866, bodde senere i Oslo, død ugift,
 8. Jon, f. 1855, død som spedbarn.
 9. Ola, f. 1857, d. 1942, g.1884 m. Ingeborg Tomasdt, Tangvoll fra Klæbu (se Sandavika under Dragsten), f. 1864, d. 1949, reiste til Amerika, bodde i Wisconsin, Barn: Christine, f. 1887, Theresa, f. 1889, John, f. 1892, Ida, f. 1895, Edna, f. 1898, Oscar, f. 1901, Mabel, f. 1904, Helen, f. 1909.

1870-1905  Tomas  Olsen,  f.  1842,  d.  19    .  G,1870 m,  Anne Arnsdt. Aftretsmoen fra Massmoen, f. 1842, d. 1930. 1930.

Barn:

 1. Ola, f. 1870, d. 29.5.1882.
 2. Arnt, f. 1871, d. 3.6.1882.
 3. Jon, f. 1875, d. 1.6.1882. Alle tre guttene døde i skarlagens­feber og alle gravlagt på samme dag,
 4. Ingebrigt, f. 1882, tok over bruket.

1906-1939 Ingebrigt Tomassen, f. 1882, d. 23.3.1939. G.1901 m. Johanna Jonsdt. Eggen, f. 1883, d. 19   , datter til Kir­sti Johansdt. Eggabrottet, som druknet på Selbusjøen, og Jon Haldorsen Grøtem, Nordigarden 8/1.

Barn:

 1. Tomas, f. 1903, d. 1926.
 2. Kristian, f. 1906, tok over bruket.
 3. Arnt, f. 1904, g.m. Marie Henriksdt, Sesseng, se Solbakken 16/9 nedafor.
 4. John, f. 27.2.1909, d. 2.6.1980, g.m. Jenny Johansen, f. i Strinda, men vokste opp på Fuglemsmoen (foreldre Inge­borg Johanne Olsdt. Kolsetmoen og Ole Johansen fra Rissa). Barn: Inger Johanne.
 5. Anna, f. 29,12,1911, g.m. Petter Olav Julum fra Lånke, f. 1915. Barn: Borghild, f. 1933.
 6. Inga, f. 1914, g.m. Trygve Olsen Grøtheim, Tåmmåsgarden 11/1.
 7. Ole, f. 17.3.1917, g.1946 m. Magnhild Kristiansdt, Fuglem, f. 23.12.1918. Barn: Per Harald, f. 1947, Jorunn, f. 1953.
 8. Johan, f. 1920, se Nordli 13/7 under Fuglem.
 9. Ingvald, f. 1923, d. 1928.
 10. Ottar, f. 1925, g.m. Jorun Idarsdt, Lingen, se Granlund 17/15 under Engan.
 11. Tordis, f. 31.12.1929, g.m. Bernt Jenssen Kvello, Botn 63/32 under Bell.

1940-       Kristian  Ingebrigtsen  Høyby,   f.   15.12.1906,   d.

19.3.1966. G.1935 m. Karen Olive Olsdt. Punde fra Pundsjardet 28/6, f. 25,2.1908.

Barn:

 1. Oddmund, f. 19.10.1935, g.m. Ingrid Margrethe Lura, f. 25.4. 1935. Barn: Kjell, f. 1957, Kristin, f. 1960, Leif Arne, f. 1959, Odd Ingar, f. 1974.
 2. Johanne Ingfrid, f. 1.1.1939, d. 1970.
 3. Kåre, f. 7.4.1942, g.m. Solveig Wennberg, f. 9.9.1945. Barn: Elin, f. 1966, Grethe, f. 1974.