ØSTBY GNR 16/7 (SJERSANTPLASSEN)

Print Friendly, PDF & Email

Denne gamle husmannsplassen ble utskilt fra Høyby i 1918 og solgt til Sivert Olsen Solem for 2 800 kroner, men familien had­de flyttet hit et par år tidligere. Den fikk matrikkelnavnet Øst­by, men ble kalt Sersjantplassen og det eldre offisielle navnet var Høybyplassen. Det er mulig at Guttorm Persen Høyby og kona Ingeborg Torgersdt. var bureisere her, se Nytrøa,

I 1875 var det 1 ku, 2 ungnaut, 6 sauer, 3 geiter og 1 gris i fjø­set på Sersjantplassen og utsæden 1t. korn og 2 t. poteter. Det er 16 da dyrkajord her og 66 da produktiv skog. Noe utmark ble i 1963 bygslet bort til Utstranda Fellesseter.

Brukere

1779-1806 Hans Edvard Ibsen, f. i Orkdalen 1749, var sønnen til futen Edvard Meier Ibsen og kona Bolette Angell Dass.

G.m. Kirsten Hansdt. Hov fra Orkdalen, f. ca. 1750.

Familien levde som husmannsfolk, men Hans Edvard hadde pensjon som infanterisersjant. Den flyttet herifra til Skjenstadbakken i Malvik, visstnok i 1807.

Barn:

 1. Edvard Meier, f. 1775, heime i 1801.
 2. Peter Christian Dass, f. 1779.
 3. Bolette Angell, tvilling, f. 1779.
 4. Berit, f. 1781, heime i 1801.
 5. Rebekka Angell, f. 1787, d. 1789.
 6. Hans, f. 1789, levde i 1801.
 7. Rebekka Angell, f. 1793, levde i 1801.
 8. Abel Margrethe, tvilling, f. 1793, G. i Lade 1830 m. krigskomissær Isak Jørgensen Sandberg, f. ca. 1781.

1807-1813 Jon Jonsen, d. 1820, og kona Berit Olsdt., d. 1829, hadde hatt Lekvoll, se der, men bygslet i 1807 plassen som ser­sjant Ibsen forlot. Samtidig kom søster hennes og mannen til Høyby. Etter noen år her flyttet Jon og Berit også dit som kår­folk, d.v.s. de byttet med Kristoffer Høyby og kona.

1822-1835 Kristoffer Torkjelsen, d. 1833, og kona Kari Olsdt., d. 1846, hadde hatt Høyby, men måtte ut som husmannsfolk. De drev plassen sammen med dattera Marit og mannen, som senere flyttet til Fuglemsbrennan.

1829-1835 Torkjel Kristoffersen, f. på Høyby 1800, d. 1837. G.1829 m. Anne Persdt. Kolsetmoen, f. 1800, d. 1867, som var g.I 1841 m. enkmann Ingebrikt Bardosen Høybyhaugen, se Nytrøa på Grøtem,

Torkjel og Anne drev plassen sammen med foreldra hans.

Barn:

 1. Kari, f. 1830, d. 1833.
 2. Gjertrud, f. 1833, g.m. Ola Persen Eggahaugen, se Fuglemsbjørga under Hammer.

1836-1849, 1860-1879 Bersven Haldorsen fra Høyby og kona Si­ri Andersdt. fra Såmstad satt her som husmannsfolk i to perio­der, både før og etter de hadde heimgarden hans, Høyby, se der.

1916-1955 Sivert Olsen Solem fra Fossjardet på Solem, f. 1882, d. 25.8.1939.

G.19     m. Gurine Tomasdt. Amdal fra Nordigarden, f. 1881, d. 1972.

Sivert of Gurine Solem var Bureisere på Østby 16/7. Sersjantplassen lå ovafor vegen.

Barn:

 1. Gunelie, f. 1904, g.m. Peder Olsen Balstad, se Lysklett 19/9 under Balstad.
 2. Ole, f. 1906, d. 1919.
 3. Thomas, f. 2.5.1909, d. 16.5.1979, g.m. Turid Johansdt. Moe fra Trondheim, f. 7.2.1901, bodde i Mebonden. Barn: I. Steinar, f. 10.1.1941, g.m. Liv Andor. Barn: Marit, f. 1963. I. Kirsten, f. 18.9.1945, g.m. Jostein Bolset fra Bratsberg, f. 1944.
 4. Magli, f. 1911, g.m. Mikal Tomassen Punde, gnr. 28/1.
 5. Bjarne, f. 1916, tok over bruket.
 6. Ole, f. 1919, død som spedbarn.
 7. Sverre Olav, f. 17.11.1922, g.1945 m. Mary Olsdt. Balstad, Elvedal 24/10 under Svinås, f. 16.1.1924. Barn: Stig, f. 1952, Siri, f. 1957.
 8. Sigmund Gunnar, f. 1925, d. 1927.
 9. Gudrun Sofie, f. 25.6.1927, g.m. Thor Wikan fra Harstad, f. 1930. Barn: Kjell, f. 1955, Tore, f. 1957.

1956-       Bjarne Sivertsen Solem, f. 22.10,1916.