FUGLEMSODDEN

Print Friendly, PDF & Email
Guttorm Jonsen og Marit Olsdt. måtte gi opp bygselen på Høyby i 1788 og fikk kår da Kristoffer Torkjelsen bygslet. De

fikk 4 mælinger åkerland og markaslått slik at de kunne fore 6 vinterlass høy. De bosatte seg på kårjorda, som senere ble hus­mannsplassen Fuglemsodden, I 1806 fikk sønnen Jon bygselbrev fra forstander Klingenberg på plassen Fuglemsodden un­der Høyby og fra da var kårbruket vanlig husmannsplass. Un­der jordskiftet her i 1824 ble Odden byttet med Nordsto Fuglem i plassen Bardohaugen, slik at Jon Guttormsen og Kari Sjurdsdt. fra nå satt som husmannsfolk under Nordsto. Da de var døde, ble plassen stående tom og forlatt.

Brukere

1788-1805 Guttorm Jonsen fra Høyby, f. 1751, d. 1813. G.1778 m. Marit Olsdt. d.e. fra Utigarden Grøtem, f. 1751, d. 1831.
Barn:

 1. Jon, f. 1779, tok over plassen.
 2. Ingeborg d.e., f. 1780, g.m. Jon Olsen Sandvik, se Amdalshaugen.
 3. Ola, f. 1785, d.1787.
 4. Ingeborg d.y. f. 1787, g.m. Ola Olsen Grøtemsplassen, Bruplassen.

1806-1835 Jon Guttormsen, f. 1779, d. 1826. G.1810 m. Kari Sjurdsdt. Sesseng fra Nordigarden, f. 1784, d. 1835, taus på Grøtem. Barn:

 1. Marit, f. 1810, d. 1820.
 2. Guttorm, tvilling, f. 1810, død som spedbarn.
 3. Guttorm, f. 1812, heime ennå i 1833, men flyttet ut.
 4. Marit d.e, f. 1815, g.m. enkmann Erik Haldorsen Svinåsplassen.
 5. Ingeborg, f. 1817, flyttet til Stjørdalen i 1837,
 6. Kari, f. 1819, flyttet til Strinda i 1836, g. 1847 m. Anders Olsen Svedal i Malvik, f. 1822. Barn: Johan, f. 1847, Ola, f. 1857.
 7. Sivert, f. 1821, flyttet til Mostadmarka i 1841.
 8. Ola, f. 1823, oppfostret på Fosslia i Mostadmarka, d. 1837.
 9. Marit d.y., f. 1826, bortsatt da mora døde.