ENGJARDET

Print Friendly, PDF & Email

Ola Jonsen, måg på Utistoggo Engan, fikk bygselbrev fra Th. Angells Stiftelser på plassjord våren 1824, men først noen år senere flyttet bureiserne inn på Jardet, etter at nytt bygsel­brev var gitt i 1828, kanskje på en annen plass. Plassen hørte Utistoggo til og ble drevet sammen med bruket etter at husmannsfamilien drog til Amerika. I 1875 blir det opplyst at det var åker jord her til en utsæd på 1 åtting korn og 1/2 t. poteter. I 1878 ga Stiftelsen bygselbrev til Nils Olsen, sønnen på Utistog­go, og kona, men han var sjuk og det ble ikke så familien flyttet hit og dermed ble plassen lagt øde for godt.

Brukere

1828-1860 Ingeborg Einarsdt. fra Utistoggo Engan, f. 1789, d. 1877.

G.1817 m. Ola Jonsen fra Brattlia på Nesta, f. 1793, d. 1859, som kom til Engan som dreng.

Da hun ga fra seg plassen, fikk enka Ingeborg Einarsdt. kår, men flyttet til sist til Utistoggo igjen og døde der hos dattera.

Barn:

 1. Kari, f. 1817, g.m. Ola Nilssen Mean, se Utistoggo Engan.
 2. Anne, f. 1822, død som spedbarn.
 3. Anne, f. 1823, g.m. Gunnar Persen Balstadtrøen, Skultrøa.
 4. Ingeborg, f. 1829, g.m. Erik Arnsen Sletnbrennan.
  1861-1866 Ola Olsen fra Utistoggo Engan, f. 1836, d. 1921.

G.1861 m. Ingeborg Pettersdt. fra Oppigarden Svinås, f. 1839, d. 1918.

De skulle ha hatt Utistoggo, men tok over her etter mormor hans. Familien reiste til Amerika i 1866.

Barn:

 1. Kari, f. 1861, g.m. Per Haldorsen Grøtem, Negarden, bodde i Minnesota.
 2. Gunhild, f. 1864, d. 1888.
 3. Oliver, f. 1867, d. 1938, g.m. Emma Paulsen, f. 1877, d. 1969.
 4. Petter, f. 1871, d. 1938, g. 1902 m. Hedvig Arnsdt. Kvello, f. 1874, d. 1960. Barn: Oscar Arthur, f. 1903, Joseph Ivar, f. 1906 Ruth Johanna Gunhild, f. 1908, Carl Ruben, f. 1914.
 5. Caroline, f. 1874, g.m. Nils Haldorsen Sesseng, Negarden Grøtem.
 6. Ingrid Marie, f. 1877, g. 1898 m. Peder Gunnarsen Balstad, Skul trøa.
 7. Ida, f. 1879, d. 1960, g.m. Lorentz Olsen Reitan, f. i Malvik 1879, d. 1960.