ENGPLASSEN (KJERRINGPLASSEN)

Print Friendly, PDF & Email

I daglig tale i grenda ble denne plassen kalt Kjerringplassen da det lenge satt enker eller kjerringer som brukere her. Det var svært lite jord her, bare mælingen Kjerringækra, Da enka Marit Tomasdt. i 1853 flyttet ut og svigermora Ingeborg et par år senere døde, ble det tomt for folk her.

Brukere

1773-1800 Ola Jonsen fra Utistoggo Engan, f. 1738, d. 1783, et­ter et fall i ei gruve ved Mostadmarkverket.
G.1761 m. Marit Olsdt. fra Ustpå-Jardet Sandvik, f. 1737, d. 1800.

De skulle hatt heimbruket hans, men måtte av økonomiske grunner overlate det til søskenbarnet hans.

Barn (de fem eldste født på Utistoggo):

 1. Ola d.e., f. 1762, trulig død som barn.
 2. Ingeborg d.e., f. 1763, g.m. Bardo Ingebriktsen Grøtem, se Bardohaugen under Høyby.
 3. Gjertrud, f. 1766, døde visstnok ung.
 4. Ola d.y., f. 1768, tok over plassen.
 5. Ingeborg d.y., f. 1771, g.m. BArdo Ingebriksten Grøtem.
 6. Jon, f. 1773, g.m. Ingeborg Henriksdt. Grøtem d.y., se Spillset under Fossan.
 7. Bersven, f. 1776, d. 18 , g.1802 m. Marit Bersvensdt. Solemshagen d.y., Nerhaggån, f. 1765, d.18 , losjerte på Solem og Varmdal. Som enke losjerte Marit på Fuglemsrønningen. Barn (alle født på Solem): Dødfødt jente i 1802, Marit, f. 1804, død som spedbarn, Ola, f. 1806, se Kalvtrøa på Solem.

1801-1855 Ola Olsen, f. 1768, d. 1814.
G.1802 m. Ingeborg Henriksdt. Grøtem d.e. fra Utigarden, f. 1876, d. 1855.

Barn:

 1. Ola, f. 1802, d. 1807.
 2. Henrik, f. 1804, død som spedbarn.
 3. Henrik, f. 1806, druknet på Selbusjøen 5.5.1839 og ble ikke funnet, g.1833 m. Kari Tomasdt. Mebakken, f. 1804, flyttet til Lade sokn i Trondheim i 1853. De ryddet visstnok en plass her, Kvennhusbakken. Barn: Ingeborg d.e., f. 1833, Inge­borg d.y., f. 1835, g.1861 m. Johan Martin Kristiansen Strand i Trondheim, f. 1831, Ola, f. 1838, flyttet til Strinda i 1851.
 4. Marit, f. 1809, g.m. Ola Tomassen Renåøyan, Øverøyan.