ENGHAUGEN

Print Friendly, PDF & Email

Mens Kjerringplassen, som hørte Utistoggo til, lå ved grensa mot Lekvolltrøa, så lå plassen Enghaugen i aust mot Mean. Den var plass under Ustistoggo og det var sønnen der, Jon Tomassen, som var bureiser her, sammen med kona Berit, like etter de giftet seg. Plassen ble lagt øde da familien her reiste til Amerika, men i 1930 ble Enghaugen 17/6 utskilt fra Ustistog­go til dattera der, Marie Olsdt. Engan, f. 1889, død ugift 18.12.1953, som bygde her. Da hun var død, ble jorda lagt til hovedbruket igjen, mens stua ble flyttet til Vikvarvet.

Brukere

1825-1856 Jon Tomassen fra Ustistoggo Engan, f. 1791, d. 1858. G.1822 m. Berit Tomasdt. fra Tåmmåsgarden Grøtem, f. 1795, død i Amerika.
Barn:

  1. Tomas d.e., f. 1823, tok over plassen.
  2. Siri, f. 1826, død som spedbarn.
  3. Siri, f. 1827, g.m. Anders Persen Hånnåplassen, reiste til Amerika i 1868.
  4. Tomas d.y., f. 1829, g.1863 m. Gjertrud Pålsdt. Amdalstrøan, Usti Trøåm, f. 1841, reiste til Amerika i 1879, bodde i Minnesota. Familien tok navnet Kulset. Barn: John, f. 1864, g. 1902 m. Marta Hammer, Gunhild, f. 1867, g.m. Anton Berge, Berit, f. 1870, Karen, f. 1872, g.m. Peder Baardsgaard, Sigrid, f. 1875, g.m. L. P. Elverum, Brynhild, f. 1878, Pauline, f. 1880, Marie, f. 1884, g.m. John Hammer.
  5. Marit, f. 1832, g.m. Ola Sivertsen Hårstadrenen, reiste til Amerika i 1867.
  6. Ola, f. 1836, flyttet til Strinda i 1858, reiste til Amerika i 1869, g.m. Gjertrud J. Benes. Barn: Carl, f. 1873, John, f. 1875, Johannes, f. 1877, Bertine, f. 1879, Jette, f. 1881, Anna, f. 1883, Tilda, f. 1885, Geo, f. 1887.
  7. John, f. 1842, reiste til Amerika i 1869.

1857-1866 Tomas Jonsen d.e., f. 1823, d. 1895.
G. 1857, m. Gunhild Sivertsdt. Hårstadrenen fra Ner-Hårstad, f. 1822.

Familien reiste til Amerika i 1866. Barn:
Ola, f. 1852 (far: Ola Torstensen Bergehaugan), reiste til Amerika i 1866, g.m. Marit Jonsdt. Solemstrøen, Hesttrøa., bodde i Minnesota.