ENGÅSEN

Print Friendly, PDF & Email

Ned for plassen Engåsen skal det ha vært en plass som ble kalt Åsbakken.

Engåsen var en av de eldste husmannsplassene i bygda, men ble lagt øde omkring 1790, da husmannsfolket flyttet til Bellet, der de ryddet plassen Belljardet. Folket her på Åsen var alltid nær knyttet til gardsfolket. Til plassen hørte engslættet Nuttudalen, som ble delt mellom brødrene Anders Fuglem og Ola Bellgjerdet.

Brukere

1701-1718 Anders Bjørnsen fra Engan, f. ca. 1658, d. 1718, had­de hatt heimgarden før han måtte flytte hit som husmann. Han nevnes i 1701 som «fattig Husmand», men svarte 12 skl. i dagskatt i 1713. Kona hette kanskje Kari.

Barn:

 1. Mali, f. ca. 1683, død ugift 1750, hadde ca. 1705 og ca. 1708 barn med Tomas Estensen Stamnes, Utigarden.
 2. Ingeborg, f. ca. 1687, d. 1725.
 3. Goro, f. ca. 1691, d. 1731.
 4. Ola, f. 1700.
 5. Bjørn, f. 1702, tok over plassen. 1727-1754 Bjørn Anderssen, f. 1702, d. 1740.

G.I 1727 m. Goro Larsdt., f. ca. 1692, d. 1731. G.I 1733 m. Mali Jonsdt. Størset, f. 1700, d. 1758.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Kari, f. 1726, d. 1729.
 2. Marit, f. 1729, g.m. Ola Nilsen Åsan.
  Barn i 2. ekteskap:
 3. Goro, f. 1734, tok over plassen.
 4. Ola, f. 1736, død på Fuglem 1796, der han bodde hos søstersønnen, g.I m. Goro Persdt. Engan, f. 1725, d. 1757, II 1759 m. Anne Jensdt, død før 1792. Barn: I. Per, f. i 1. ekteskap ca.1756, d. 17 , g.1781 m. Sessil Estensdt.f. ca. 1759, d. 1789, bodde på Solem, senere her. Per solgte odelsretten sin til Nuttudalen i 1778 til søskenbarnet Anders Persen Engåsen. (Barn: Ola, f. 1782.) I. Goro, f. i 2. ekteskap 1760.
 5. Anders, f. 1740, d. 1751.

1755-1780 Goro Bjørnsdt, f. 1734, d. 1786.
G.ca. 1756 m. Per Olsen Engan, f. 1718, d. 1769.

Barn:

 1. Ola, f. ca. 1756, tok over plassen.
 2. Mali, f. 1758.
 3. Anders, f. 1761, g.m. Marit Olsdt. Sandvik, se Nesto Fuglem.
 4. Ragnhild, f. 1763, d. 1764.
 5.  Ola, f. 1766, d. 1773.
 6. Jon, f. 1769, g.I m. Alett Pålsdt. Volset, I m. Ingeborg

Jonsdt. Amdal, Frampå-Jardet, og kom dit.

1781-1786 Ola Persen, f. ca. 1756.

G.I 1781 m. Kari Olsdt, f. ca. 1754, d. 1786.

G.II 1794 m. Kari Ingebriktsdt. Viken, se Belljardet.

I 1786 døde både mor og kona til Ola. Han ble senere gift igjen og bodde på Belljardet, se der.

Barn: Per, f. 1784, g.m. Marit Haldorsdt. Svinåsplassen, se Nuttudalen.

Barn i 2. ekteskap, se Belljardet.