METRØA (KALVTRØA)

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen Kalvtrøa lå rett opp for Mebakken, der hu­sa på bruket Meiheim senere ble bygd opp. Det var familien til Nils Olsen Mean som tok igjen plassen da han døde i 1786, og flyttet hit. Ingeborg Jonsdt. hadde den som kår, men sønnen Jon satt som vanlig husmann her. Den eksisterte som bustad til opp imot midten av 1800-tallet.

Brukere

1787-1805 Jon Nilssen, se Mebakken, f. ca. 1756, d. 1805. G.I 1786 m. Berit Olsdt. fra Ustigarden Sandvik, f. ca. 1755, d. 1790. G.I 1791 m. Anne Pålsdt. Bell, f. på Hårstadåsen 1772, d. 1852, taus på Grøtem, som var g. I m. Sjurd Jonsen.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1786, d. 1790.
 2. Marit, f. 1789, død som spedbarn.
 3. Ingeborg, f. 1790, trulig død som barn.
  Barn i 2. ekteskap: 1. Nils, f. 1793, heime i 1811.
 4. Pål, f. 1795, tok over plassen.
 5. og 4. Ola og Ivar, tvillinger, f. 1798, død som spedbarn. 5. Berit, f. 1800, død ugift i legd 1880.

1806-1827 Anne Pålsdt., enke etter Jon Nilssen Metrøen. G.I 1810 m. Sjurd Jonsen Overvik fra Heggbakkan, f. 1764, d. 1814, gravlagt ved Lånke kirke, som var g.I 1792 m. Gjertrud Ellevsdt. Aunmoen, d. 1803, se Overvik.

Sjurd hadde først hatt heimbruket og senere en husmanns­plass på Overvik før han giftet seg hit til Metrøa. Barn: Kari, f. 1811.

1828-1847 Pål Jonsen, f. 1795, d. 1838. G. 1828 m. Mali Olsdt. Nykkelmoen, f. 1804, d. 1875.

Barn:

 1. Siri, f. 1826 (mor: Mali Pålsdt. Samstadhaugen).
 2. Anne,   f.   1828,   g.m.   Pål  Olsen  Punde,   se  Plasshaugen under Oppigarden Svinås.
 3. Berit, f. 1834, g.m. Per Persen Stenhaugen, se Ner Solemsåsen.
 4. Gjertrud, f. 1838, d. 1840.