MEIUM NEDRE GNR 18/4

Print Friendly, PDF & Email

Olaus Olsen Meium fikk utskilt Sollien 18/2 og Meium nedre 18/4 fra heimgarden, et areal på til sammen 110 da. Han bygde her i åra 1938/39. Han ble senere også eier av hovedbruket, slik at det hele igjen kom på ei hand. Bruket hadde 21 da dyrkajord.