SANKT OLAVS VILLA GNR 19/2 (GAMMELGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

I 1890 ble eiendommen St. Olavs Villa utskilt fra Balstad og holdt tilbake av de apostoliske Prefektur. Dette var om lag tre­parten av garden. I 1907 fikk Jon Jonsen på Balstad skjøte for 4 500 kroner og eiendommen ble lagt til hovedbruket igjen. Ka­tolikkene hadde kirke nær de gamle hustomtene på Balstad, se bind 1 side 201 f.

I 1931-32 bygde Gunnar Jonsen Balstad opp hus her og fikk skjøte av faren. Jorda han fikk utskilt, fikk det gamle matrikkelnavnet og nummeret, men grensene er ikke de samme som for St. Olavs Villa fra 1890. Husa ble bygd på Gammelgarden. Oppe på bakkene rett opp for bustaden, imot Sandviksmyra, er det mulig at det har vært en husmannsplass, Sjurd(s)haugen de kaller.

Omkring 1955 var det 25 da dyrkajord på bruket og krøttera 1 hest, 3 naut, 5 sauer og 1 gris. Det er 87 da skog her, med en år­lig tilvekst på 14 kbm.

Brukere

1931-1965 Gunnar Jonsen Balstad, f. 1890, død ugift 1966.

1966- Jon Haldorsen og Olga Birgersdt. Balstad, se Skog­heim 19/16 nedafor.